Naslovna Poljoprivreda Mehanizacija Ova dokumenta su vam potrebna da biste se prijavili za podsticaje za...

Ova dokumenta su vam potrebna da biste se prijavili za podsticaje za kupovinu novih traktora

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 dinara, a rok za podnošenje zahteva je do kraja maja.

5068
0
Foto: Pixabay

Poljoprivrednici će u ovoj godini moći da se prijave za subvencije za nabavku novog traktora, predviđeno je pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivednih gazdinstava.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 dinara, a rok za podnošenje zahteva je do kraja maja.

OVDE možete pročitati ko sve ostvaruje pravo na podsticaje, a važno je napomenuti da poljoprivrednik može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine i može ostvariti pravo na podsticaje za nabavku samo jednog traktora.

Foto: Pixabay

Osim zahteva, podnosiocima potrebna su i sledeća dokumenta, koja su navedena u Pravilniku o podsticaju za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava:

1) račun za nabavku predmetne investicije, koji sadrži: naziv proizvođača traktora, godinu proizvodnje, tip, odnosno model traktora, snagu motora izraženu u kilovatima (kW), serijski, odnosno fabrički broj, ukupnu cenu vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije;

2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;

Foto: Pixabay

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

7) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

8) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;

9) overenu kopiju saobraćajne dozvole za predmet investicije;

10) izjavu dobavljača da je predmetni traktor namenjen izvođenju poljoprivrednih radova, da je proizveden u Republici Srbiji ili da je sklapan na proizvodnim linijama dobavljača sa sedištem u Republici Srbiji, sa kopijom uverenja o domaćem poreklu predmetnog traktora ili sa kopijom ugovora o licenci za sklapanje predmetnog modela;

Foto: Pixabay

11) kopiju fakture i JCI o nabavci traktora u rastavljenom stanju koji odgovara modelu traktora za koji se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, izdate pre dana objavljivanja javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje – za traktore koji se sklapaju na proizvodnim linijama u Republici Srbiji.

Dokumentacija ovog pravilnika mora biti izdata u periodu od 1. januara tekuće kalendarske godine za koju se podnosi zahtev do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga, potrebno je da ima i potvrdu Agencije za privredne registre da:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) da je prema podacima iz finansijskog izveštaja razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Foto: Pixabay

Ako podnosilac u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom grožđa, pored navedene dokumentacije uz zahtev podnosi i kopiju rešenja o upisu u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino.

OVDE pogledajte kako izgleda zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora.