Naslovna Poljoprivreda PA STOČNI JEČAM, BRE!!!

PA STOČNI JEČAM, BRE!!!

107
0

Nakon sedam nedelja tokom kojih je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju, ove sedmice primarno mesto zauzeo je stočni ječam rod 2024. godine. Negativan cenovni trend nastavio se i ove nedelje kada su u pitanju sve primarne poljoprivredne kulture. Preko Produktne berze prometovano je ukupno 3.392,00 tone robe, za 41,04% više u odnosu na prethodnu nedelju. Finansijska vrednost prometa iznosila je 70.693.550,00 dinara.

Izvor: Shutterstock/Fotokostic

Dakle, ne kukuruz i ne pšenica, jelte

Nakon dužeg perioda u kom je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju, došlo je do smanjenja aktivnosti na tržištu kukuruza usled pada cene. Nedelja je počela sa slabom ponudom, a od sredine sedmice aktivnost učesnika na tržištu je bila slaba i na strani ponude i na strani tražnje.

Berzanski ugovori zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 19,00 din/kg bez PDV-a (20,90 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je negativan trend cene od 1,92%. U toku sedmice trgovalo se i na paritetu CPT luka po ceni od 19,50 do 20,00 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa kukuruz je učestvovao sa 41% udela.

tehnologija proizvodnje pšenice

Budući da je žetva pšenice trenutno u toku na svim paritetima, na tržištu pšenice pažnja je većim delom bila usmerena na novi rod. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo usled primetnog cenovnog spreda između ponude i tražnje. Kada je u pitanju pšenica rod 2023. godine zaključeni su berzanski ugovori u cenovnom rasponu od 20,50 do 22,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan pad cene od 5,8%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa samo 12% udela.

Na tržištu soje tokom ove sedmice nastavljena je slaba aktivnost učesnika, a usled nedostatka tražnje nije registrovan nijedan kupoprodajni ugovor.

Image by Peggychoucair from Pixabay

PA STOČNI JEČAM, BRE!!!

Stočni ječam je na tržištu beležio je najviše aktivnosti tokom ove sedmice. Tokom svih pet dana primetna je bila pojačana tražnja za novim rodom stočnog ječma u odnosu na ponudu. Stočnim ječmom trgovalo se u cenovnom opsegu od 17,30 do 17,60 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 17,52 din/kg bez PDV-a (19,27 din/kg sa PDV-om).

U odnosu na proteklu nedelju, cena je bila niža za 1,57%. Stočnim ječmom se trgovalo i na paritetu CPT kupac po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a. Zaključeni su i berzanski ugovori za stočni ječam sa hektolitarskom masom manjom od 62 kg u cenovnom rasponu od 16,50 do 17,30 din/kg bez PDV-a. Stočni ječam činio je 47% ukupnog ovonedeljnog prometa.

Izvor: Pijaca Kalenić – Beograd

U toku nedelje, zaključen je i jedan ugovor za manje količine sojinog ulja po ceni od 92,00 din/kg bez PDV-a. Od ostalih roba u ponudi se našlo i stočno brašno u pakovanju 30/1 po ceni od 16,00 din/kg bez PDV-a.

 

Andrea Kostić, Produktna berza