Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo PIS UPOZORAVA: Ovo je primećeno kod ozimih strnih žita i daju preporuku

PIS UPOZORAVA: Ovo je primećeno kod ozimih strnih žita i daju preporuku

123
0

Na području delovanja Regionalnog centra PIS Sombor, usevi ozimih strnina se nalaze u fenofazi:

-ozime pšenice – od razvoja lista do bokorenja (BBCH 13-23),

-ozimog ječma – u fazi bokorenja, od 1 do 5 stabla vidljivo (BBCH 21-25).

Podnesite zahtev: Ovo su premije koje Uprava za argarna plaćanja daje za 2021. stočarima!

Vizuelnim pregledom useva pšenice na više lokaliteta (Gakovo, Sombor, Apatin), registrovano je prisustvo simptoma:

-sive pegavosti lista (Septoria spp) na 5-30% biljaka i

-pepelnice žita (Erysiphe graminis) na pojedinačnim biljkama.

Izvanredan dogovor: Otvoreno tržište sa 230 miliona ljudi za proizvode iz Vojvodine!

U usevima ječma, na navedenim lokalitetima je registrovano prisustvo simptoma

-mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5 do 30% biljaka,

-sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5% biljaka i

-rđe (Puccinia spp.) na pojedinačnim biljkama.

U svim pregledanim usevima registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Podnesite zahtev: Ovo su premije koje Uprava za argarna plaćanja daje za 2021. stočarima!

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se utvrdi više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena gotovih mamaka (na bazi cink-fosfida ili bromadiolona). Gotove mamke treba ubacivati u aktivne rupe uz obavezno zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Izvor: PIS