Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo PIS: zaštita šećerne repe od cerkospore

PIS: zaštita šećerne repe od cerkospore

120
0

Na području Vojvodine su prisutne dve situacije kada je u pitanju faza razvoja biljaka šećerne repe, i obe zahtevaju vašu pažnju. Naime, povoljni uslovi tokom setve omogućili su usevima u ranim rokovima da sada dostignu fazu potpunog zatvaranja redova, dok na parcelama gde je setva kasnila i nedostajalo je padavina, još uvek nije došlo do potpunog sklapanja redova.

Image by Henry Fokuhl from Pixabay

Tokom protekle nedelje obavljen je pregled proizvodnih parcela šećerne repe koje su pod nadzorom PIS-a, s rezultatom da su u usevima iz prvih rokova setve, posebno na manje tolerantnim sortama s bujnom lisnom masom, primećeni simptomi pegavosti lišća šećerne repe.

Zaštitite useve šećerne repe već danas

Trenutno su pege primećene u područjima Bačke Topole, Vrbasa, Sombora, Rume, Sente i Pančeva, pri čemu se procenat biljaka s pegama kreće od 1 do 4%, a varira u zavisnosti od lokaliteta, plodoreda, osetljivosti sorte i drugih faktora. U ostalim regionima, očekuje se da će se prve pege pojaviti u narednim danima. Posebno je istaknuto da su u regionima Rume i Vrbasa primećene pege na kojima je već došlo do sporulacije patogena, što je potvrđeno mikroskopskim pregledom u laboratoriji.

Image by Dorothe from Pixabay

Prisustvo ovih pega rezultat je povoljnih uslova za razvoj patogena koji su bili prisutni u proizvodnji šećerne repe u periodu od 20. do 25. maja, omogućavajući više paralelnih ciklusa infekcije. Inkubacija u uslovima srednjih dnevnih temperatura od oko 20°C traje otprilike 10-12 dana. To znači da sadašnje vremenske prilike, karakterisane nestabilnim vremenom i čestim padavinama, podstiču širenje novih pega cerkospore. Na osnovu ovih činjenica, PIS predviđa da će u usevima gde su prve pege primećene tokom ove nedelje, broj biljaka s pegama rasti u narednim danima, dok se očekuje prvo pojavljivanje pega u usevima gde do sada nisu primećene.

Šta koristiti?

Na temelju ovih saznanja, PIS predviđa da će u usevima gde su prve pege primećene tokom ove nedelje, u narednim danima doći do povećanja broja biljaka sa pegama. Takođe, očekuje se da će se pege prvi put pojaviti u usevima gde do sada nisu primećene.

unify

S ciljem zaštite šećerne repe od uzročnika pegavosti lišća, preporučuje se proizvođačima primena hemijskih mera zaštite. Dotične mere uključuju kombinaciju preventivnih i sistemičnih fungicida. Preporučuje se sprovođenje tretmana prvo u usevima iz prvih rokova setve, gde je primećeno prisustvo pega, i kod osetljivih sorti. To se obavlja korišćenjem sledećih fungicida:

  • Preventivni fungicidi: bakar-hidroksid ili bakar-oksid;
  • Sistemični fungicidi: protiokonazol+azoksistrobin ili protiokonazol+piraklostrobin.
„Cercospora_beticola_on_sugar_beet“, Foto: Howard F. Schwartz, Colorado State University, United States, licencirano pod CC BY-SA 3.0
Izvor: Wikimedia Commons

Ekipa „Bolje zemlje“ vam preporučuje Agrosavin preparat Unify. Dvostruka kombinacija aktivnih materija, piraklostrobina i protiokonazola, obezbeđuje efikasno suzbijanje najznačajnijih bolesti šećerne repe. Pored fungicidnog efekta folijarna primena Unify stimuliše  rast i produžava fotosintetsku aktivnost biljaka. Unify se primenjuje u količini od 1 l/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha.

Izvor: AgroTV