Naslovna Vesti Počela izrada Nacrta nacionalnog programa za borbu protiv posledica suše, dezertifikacije i...

Počela izrada Nacrta nacionalnog programa za borbu protiv posledica suše, dezertifikacije i degradacije zemljišta

Za potrebe izrade Nacrta NAP-a, Ministarstvo zaštite životne sredine je formiralo Radnu grupu koja će raditi na programu.

323
0
Foto: Pixabay
Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je počela izrada Nacrta nacionalnog akcionog programa za borbu protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta i ublažavanje posledica suša (NAP).
Kako dalje navode izrada NAP-a je u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, a obaveza je nastala kroz Konvenciju Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi.
„Cilj ovih programa je da identifikuju činioce koji doprinose dezertifikaciji i praktične mere neophodne za borbu protiv dezertifikacije i ublažavanja posledica suše, kao i da odrede odgovarajuće uloge vlade, lokalnih zajednica i korisnika zemljišta i raspoložive potrebne resurse“, navedeno je na sajtu Ministarstva.
Za potrebe izrade Nacrta NAP-a, Ministarstvo zaštite životne sredine je formiralo Radnu grupu koja će raditi na programu. Radnu grupu čine predstavnici relevantnih državnih organa i organizacija, naučnih i stručnih institucija i organizacija civilnog društva, koji će obezbediti relevantne informacije i podatke iz delokruga nadležnosti institucija koje predstavljaju, što će stručno doprineti samom procesu izrade Nacrta NAP-a.