Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Počelo prijavljivanje za davanja po hektaru!

Počelo prijavljivanje za davanja po hektaru!

132
0

Javni poziv za davanja po hektaru od 18.000 dinara raspisan je danas. Poljoprivrednici će svoje zahteve moći da podnose do 1. marta 2024. godine, javlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u najnovijem saopštenju.

foto: M. Stojanović
foto: M. Stojanović

Prijavljivanje za davanja u više detalja

Ministarstvo je uz saopštenje dostavilo i detaljan Pravilnik o prijavljivanju za podsticaje u biljnoj proizvodnji, sa sve propisnim obrascima. Ovde prenosimo ključne delove tog pravilnika.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je:

  1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Inače, upisivanje mora biti izvršeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj. Naknadno, gazdinstvo mora da se nalazi u aktivnom statusu;
  2. pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom, u Registru izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu. Ovo takođe mora biti obavljeno u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje upis u Registar, promena podataka i obnova registracije, elektronsko postupanje, kao i uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva.
Foto: Pixabay

Lice iz stava 1. pravo na podsticaje ostvaruje po površini biljne proizvodnje:

  • za zasejane, odnosno zasađene i prijavljene u Registru površine pod odgovarajućom biljnom kulturom u skladu sa Šifarnikom biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela, koji je sastavni deo propisa o registraciji poljoprivrednih gazdinstava. Izuzetak se odnosi na parcele poput prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje. Izuzima se i neobrađeno zemljište;
  • do najviše 100 ha;
  • koje obrađuje u svoje ime, za svoj račun.

Lice iz stava 1. i 2. ne može da ostvari pravo na podsticaje za površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je uzelo u zakup, odnosno na korišćenje, osim za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je uzelo u zakup na javnom nadmetanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Prethodni tekstOrganski spanać u velikoj potražnji – evo kog domaćina za isti da cimate!
Sledeći tekstKonačno! Formiran Savez za regenerativnu poljoprivredu