Naslovna Poljoprivreda Počelo prijavljivanje za premiju za mleko (III kvartal)

Počelo prijavljivanje za premiju za mleko (III kvartal)

585
0

Kako javljaju sa zvaničnog portala Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, javni poziv za za premiju za mleko za 3. kvartal, raspisan je 2. oktobra i trajaće do 2. novembra ove godine.

Povodom početka prijava, Ministarstvo je apelovalo na  mlekare, sakupljače mleka kao i proizvođače da obrate pažnju na popunjavanje kompletne dokumentacije kako bi svaki učesnik u lancu bio vidljiv. „Prijave za premiju za mleko se podnose kao i do sada –  preko mlekara, a postoji i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Napominjemo da je premija po litri predatog mleka povećana i da će za ovaj kvartal iznositi 19 dinara,“ ističe se na sajtu Ministarstva.

Photo by Vanessa Schulze on Unsplash

Premije za mleko: pojedinosti

Podsetićemo da Pravo na premiju za za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac treba da ispuni niz uslova. Prvo, pre podnošenja zahteva za III kvartal u Registru poljoprivrednih gazdinstava mora da izvrši obnovu registracije za tekuću godinu. Među drugim uslovima navodi se sledeće:

  • Mleko mora da bude proizvedeno na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu. Pritom, grla koja daju mleko mora da budu obeležena i registrovana u sopstvenom zapatu;
  • Mleko mora da ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet sirovog proizvoda;
  • Isporuka mleka mora da se obavi pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom istog. Primalac isporuke mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane za delatnost prerade mleka. Dotični primalac takođe mora da se na osnovu ispunjenosti tih uslova nalazi u evidenciji prerađivača mleka koja se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
  • Prerađivaču mleka sirovina mora da bude isporučena neposredno ili preko pravnog lica ili preduzetnika koji ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte uslove za higijenu hrane. Uslovi se određuju u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. Preuzimač sirovine mora da prikuplja mleko u ime i za račun prerađivača mleka;
  • Mleko mora biti proizvedeno i isporučeno u odgovarajućem kvartalu za koji isporučilac podnosi zahtev za premiju. U ovom slučaju, taj period je trajao do 30. septembra.
Izvor: Pixabay

Digitalne prijave

Podnosilac zahteve koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom, u roku i na način određen javnim pozivom, može u elektronskoj formi Upravi da podnese zahtev za premiju. To može obaviti na jedan od ova dva načina:

  1. Neposredno
  2. Preko prerađivača mleka

Ostvarivanje prava na premiju pokreće se izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi. Ovo se vrši neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar.

 

Izvori: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja