Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Poljoprivredni fakultet: održana Konferencija o bioekonomiji

Poljoprivredni fakultet: održana Konferencija o bioekonomiji

295
0

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, 14. marta održana je konferencija o bioekonomiji kao deo evropskog festivala bioekonomije „Bioeconomy Changemakers Festival“. Na događaju je bilo prisutno preko 100 mladih ljudi i više od 50 članova naučne i akademske zajednice, koji su imali priliku da učestvuju u radu i panel diskusijama.

Nenad Paunović, koji rukovodi timom za IT i preduzetništvo u Kabinetu predsednice Vlade Srbije, izložio je planove za uspostavljanje novog centra za bioekonomiju u Evropi, poznatog kao Bio4 Campus. On je istakao četiri ključna stuba budućeg razvoja: biomedicinu, biotehnologiju, bioinformatiku i biodiverzitet.

Izvor: Poljoprivredni fakultet Novi Sad – zvanična Instagram stranica

Predstavnici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, predstavili su postignuća ostvarena u poslednje dve godine, kao i ciljeve za budući period. Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije izložio je različite finansijske i mentorske mehanizme za podršku razvoju inovacija kroz preko 10 programa koje sprovodi. Takođe, Centar za četvrtu industrijsku revoluciju prikazao je mogućnosti za povezivanje naučnih dostignuća i privrednih potreba kroz svoje projekte i događaje.

Zašto bioekonomiji danas treba pridati pažnju?

Tokom dva panela, stručnjaci i inovatori su raspravljali o potencijalima koje za Srbiju predstavljaju regenerativna poljoprivreda, alternativni izvori proteina, biotehnološke strategije i bioenergija. Na Poljoprivrednom fakultetu predstavljeno je preko 20 projekata koji su finansirani sredstvima EU i nacionalnih fondova, a koji doprinose ostvarivanju ciljeva bioekonomije definisanih u Strategiji bioekonomije EU.

Izvor: Poljoprivredni fakultet Novi Sad – zvanična Instagram stranica

Evropski festival bioekonomije, koji se održao u Briselu od 11. do 17. marta, imao je za cilj unapređenje razumevanja bioekonomije i saradnje u ovoj oblasti. Odabrano je 30 organizacija iz 17 zemalja Evropske unije da organizuju svoje lokalne događaje. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu bio je jedini koji je organizovao „satelitski“ događaj van granica Evropske unije, što ukazuje na značaj i priznanje koje naša zemlja i ta institucija imaju u oblasti bioekonomije.

Ovaj događaj pružio je učesnicima priliku da se upoznaju s najnovijim trendovima i dostignućima u bioekonomiji. Tu su mogli da steknu nova znanja i veštine. Pritom, došlo je i do sticanja novih kontakata s vodećim stručnjacima i kolegama iz različitih oblasti. Jasno je da je bioekonomija ključni pokretač održivog razvoja i inovacija, čime se Srbija pozicionira kao značajan učesnik u ovoj oblasti na međunarodnoj sceni.

Izvor: Poljoprivredni fakultet Novi Sad – zvanična Instagram stranica

Još pojedinosti Konferencije

Na skupu su prezentovana dva centra izuzetne važnosti koji deluju na Poljoprivrednom fakultetu i pružaju okvir za razvoj inovacija:

  • Centar za prilagođavanje agrarnih, urbanih i šumskih ekosistema na klimatske promene
  • Centar za vektorske bolesti i efekte klimatskih promena unutar koncepta sveobuhvatnog zdravlja.

Ovi centri su ključni stubovi u naporima da se odgovori na izazove koje donose klimatske promene. Njihov reon delovanja jeste i uticaj klime na agrarne, urbane i šumske ekosisteme, kao i na zdravlje populacije u kontekstu vektorskih bolesti. Predstavljanjem ovih centara potvrđena je posvećenost Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu inovacijama i istraživanjima koja doprinose razvoju održivih sistema u suočavanju sa savremenim izazovima.

Inicijative i projekti koje sprovode ovi centri predstavljaju značajan doprinos u borbi protiv posledica klimatskih promena. Ključne su i u podizanju kapaciteta za adaptaciju i ublažavanje njihovih uticaja. Kroz ovakav pristup, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu se pozicionira kao vodeća institucija u regionu. Naime, ona dominira u oblasti istraživanja i razvoja inovativnih rešenja za izazove s kojima se suočavaju:

  • savremena agrarna proizvodnja
  • gradsko planiranje
  • upravljanje prirodnim resursima.
Izvor: Poljoprivredni fakultet Novi Sad – zvanična Instagram stranica

Podrška ovim centrima i njihovim aktivnostima od strane nacionalnih i međunarodnih fondova i organizacija je od suštinskog značaja. Ključna je za uspešno sprovođenje projekata koji teže suočavanju sa globalnim izazovima u sferama:

  • bioekonomije
  • klimatskih promena
  • zdravlja ekosistema
  • javnog zdravlja.

Saradnja među akademskom zajednicom, privrednim sektorom i javnim institucijama kroz ove centre stvara snažnu platformu za razvoj i primenu inovacija koje mogu doprineti održivom i otpornom društvu.

Želite dodatne informacije i detalje o konferenciji, kao i o budućim događajima? Onda je potrebno pratiti zvanične kanale Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i organizatora festivala. Konferencija bi trebala da podstakne jačanje saradnje i razmenu znanja u oblasti bioekonomije. Drugi cilj joj je da podstakne nastavak uspešnih i inovativnih projekata u budućnosti.

Izvor: Poljoprivrednik