Naslovna Poljoprivreda Poreska uprava: obračunati doprinosi za poljoprivrednike

Poreska uprava: obračunati doprinosi za poljoprivrednike

182
0

Poreska uprava obračunala je doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2024. godinu, nakon čega su predati pošti. Na temelju Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i minimalne mesečne osnovice za poljoprivrednike za 2024. godinu, koja iznosi 40.143,00 dinara (za jednog osiguranika), određena je mesečna osnovica doprinosa u istom iznosu i godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 481.716,00 dinara. Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje su 24%, dok je za zdravstveno 10,3%.

Image by Steve Buissinne from Pixabay

Šta još poreska uprava ima da doda o poljoprivrednicima? Čitajte dalje

Ukoliko vam treba detaljni opis procesa onoga što je poreska uprava izvršila, prenosimo ga ovde u celosti.

Uručenje rešenja vršiće se srodno odredbi člana 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02 … 138/22) po kojoj se rešenje smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, pri čemu će datum predaje pošti biti naznačen na rešenju.

Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/04 … 92/23) i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrede za 2024. godinu, u iznosu od 40.143,00 dinara (za jednog osiguranika) objavljenog u „Sl. glasnik RS“, broj 115/23, utvrđena je mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 40.143,00 dinara i godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 481.716,00 dinara.

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisane su članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u iznosu:

  • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje 24%
  • za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3%.
Image by FlyFin Inc from Pixabay

Utvrđeni godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2024. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

Još detalja

Privremene tromesečne akontacije u 2025. godini, počev od prve koja dospeva 17.02.2025. godine (15.02. je neradni dan), uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, određen za uplatu obaveza za 2025. godinu, koji je prikazan u samom rešenju.

Image by Dmitriy from Pixabay

Kako bi uplate bile ispravno proknjižene, potrebno je da poreski obveznici prilikom uplata poreskih obaveza za 2024. godinu, odnosno za 2025. godinu, postupaju u skladu sa navedenim.

Uz rešenja o utvrđenim poreskim obavezama, izrađeni su i popunjeni nalozi za uplatu sa svim potrebnim informacijama, koji služe kao primer kako ispravno popuniti nalog za uplatu. Iznos za uplatu određuje obveznik u skladu sa iznosom tromesečnih akontacija, a omogućen je i QR kod, čijim skeniranjem putem aplikacije za elektronsko bankarstvo dobijaju se neophodni podaci za uplatu.ž

Izvor: Poreska uprava