Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Pravo vreme za setvu lucerke – evo šta sve treba da znate

Pravo vreme za setvu lucerke – evo šta sve treba da znate

Lucerka je inače ratarska kultura koja se za proizvodnju zelene mase iskorišćava od 5 do 7 godina, zato je itekako važno da se agrotehničke mere urade kvalitetno.

1460
0
Foto: Printscreen/Youtube

Poznato je da lucerka ima značajnu ulogu u ishrani domaćih životinja, pa je ideal svakog gazdinstva da se na njihovim parcelama ona i uspešno gaji. Prolećna setva je već uveliko krenula, a kako navode stručnjaci treba voditi računa u kom periodu krećete da je gajite.

Lucerka je inače ratarska kultura koja se za proizvodnju zelene mase iskorišćava od 5 do 7 godina, zato je itekako važno da se agrotehničke mere urade kvalitetno.

“Rana setva može da strada zbog pojave poznih mrazeva, a kasna setva usled rane pojave sušnog perioda što dovodi u pitanje nicanje i razvoj lucerke, a samim tim i uspešno zasnivanje lucerišta”, navodi diplomirani inženjer Violeta Veličković, ujedno i savetodavac PSSS Mladenovac.

 

Foto: Printscreen/Youtube

Ona napominje da seme za setvu mora biti čisto  (bez semena korova i „viline kosice”) visoke klijavosti i sa malo tvrdih zrna.

“Neočišćeno seme, a posebno seme sa „vilinom kosicom” nikako ne treba sejati. Setva lucerke je najčešće uskoredim sejalicama ili na manjim površinama omaške (ručno). Prednost treba dati setvi sejalicama za sitnozrne kulture ili žitnim sejalicama. Najčešći razmak između redova je 12,5 cm, a može se sejati  i na 25 cm. Lucerka namenjena proizvodnji semena seje se i širokoredno sa međurednim rastojanjem 40 cm, 50cm i 80 cm”, navodi ona i dodaje da ukoliko je setva plitka zemljište oko klice se može isušiti pre nego što biljka nikne, dok u slučaju duboke setve, seme ne niče.

 

“To je razlog zbog čega je ravno i fino pripremljeno zemljište toliko važno za setvu. Seje se na dubinu od 0,5-3 cm zavisno od tipa zemljišta. Na srednje teškim zemljištima lucerku treba sejati na 1-2 cm, a na teškim  0,5-1 cm, dok na lakim zemljištima  2-3 cm dubine”, naglašava Veličković.

Tipovi zemljišta na kojima se može gajiti

Foto: Printscreen/Youtube

Osim semena, proreda, potrebno je obratiti pažnju i na tipove zemljišta koji su pogodni za gajenje ove kulture.

“Zapravo, lucerka zahteva dva osnovna uslova koja moraju da se ispune a to su zemljište sa neutralnom pH vrednošću i oranični sloj dubok, rastresit, plodan i sa povoljnim vodno-vazdušnim režimom”, ističe savetodavac PSSS iz Šapca i diplomirani inženjer Darko Simić.

Navedene karakteristike zemljišta omogućuju lucerki da razvija dubok i razgranat koranov sistem, što joj omogućava bolju eksploataciju vode i hranljive materije kako bi dala što veću produktivnost i dugotrajnost.

“Tipovi zemljišta gde se može gajiti lucerka su: černozem, ritska crnica, gajnjača, aluvijum, kao i dobro meliorisana mineralno barska zemljišta. Jedan od najvažnijih faktora je da se lucerka gaji na zemljištima čija je reakcija pH 6.5-7.5. Kisela zemljišta nemaju potencijal iznošenja kvalitetne i dugotrajne lucerke, valja naglasiti da se može uspešno gajiti i na slabo kiselim zemljištima tipa pseudoglej, ako se prethodno izvrši melioracija ovog zemljišta, regulisanjem vlažnosti i dodavanjem kalcijuma, kao i unošenjem organskih i mineralnih đubriva i intenzivnom obradom. Ipak savet je da se po izvršenoj hemijskoj analizi možemo sa sigurnošću utvrditi mogućnost gajenja lucerke kao i poznavanje tipa zemljišta na kojoj proizvođač želi da je gaji”, zaključuje Simić.