Naslovna Poljoprivreda Pregled proizvodnje, sorti i spoljnotrgovinske razmene vina u Srbiji

Pregled proizvodnje, sorti i spoljnotrgovinske razmene vina u Srbiji

263
0

Tokom prošle godine na teritoriji cele Srbije poslovalo je 450 proizvođača registrovanih za proizvodnju vina koja se stavljaju u promet.

Iste godine zabeležena je proizvodnja od približno 30 miliona litara vina, predstavljajući prosečan godišnji obim u poslednje tri godine. Mogući kapaciteti za proizvodnju vina u Srbiji dostižu nivo od 70 miliona litara.

Zasad vinove loze
Zasad vinove loze

Država izdvaja značajna sredstva za podršku sektoru vinogradarstva i vinarstva, usmeravajući ih ka podsticajima za podizanje dugoročnih vinogradarskih zasada, investicijama u preradu i marketing, proizvodnji sadnog materijala, sertifikaciji, klonskoj selekciji vinove loze, nabavci novih mašina i opreme, unapređenju kvaliteta vina, funkcionisanju udruženja proizvođača sa oznakom geografskog porekla, kao i osiguranju zasada i rasadnika. Značajna sredstva takođe dolaze iz IPARD programa.

Registrovana je prva oznaka geografskog porekla vina prema PDO/PGI sistemu EU tokom 2015. godine, i to kao oznaka više kategorije PDO.

Foto: Pixabay

Koje sorte srpskih vina dominiraju?

Prema informacijama Privredne komore Srbije, dominantne sorte vinove loze u zemlji su Graševina sa udelom od 14%, Merlo sa 9%, Cabernet Sauvignon sa 9%, i druge sorte. Tokom 2022. godine, Srbija je izvezla vina u vrednosti od 21 milion evra, dok je uvoz bio značajno veći, iznosivši 36,8 miliona evra. Glavna trgovinska razmena vinom ostvarena je u okviru regiona jugoistočne Evrope-CEFTA tržište, gde je uvoz iz tog regiona činio preko 50% ukupnog uvoza vina u prošloj godini.

Sajam vina, podržan od strane vlada Srbije, Severne Makedonije i Albanije, održan je tokom četiri dana Vinske vizije u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Okupio je više od 600 izlagača iz vinarija, destilerija i gastronomskih kompanija iz preko 28 zemalja. To predstavlja dvostruko veći broj izlagača u poređenju sa prethodnom godinom.

Podsetićemo da je jedan od gostiju sajma bila i firma „Dunav osiguranje“. Kako su isticali i proizvođači i predstavnici firme, osiguranjem vinove loze obuhvaćen je eventualni gubitak prinosa. Do gubitka može doći usled oštećenja ili uništenja useva izazvanog rizicima obuhvaćenim polisom osiguranja. Ovi rizici mogu biti osnovni. Tu spadaju grad, požar i grom, ili dodatni, što uključuje kasne prolećne mrazeve, oluje, poplave i slično.

Izvor: Blic