Naslovna Poljoprivreda Produktna berza, prva trećina 2024. godine – kukuruz

Produktna berza, prva trećina 2024. godine – kukuruz

211
0

Ušli smo u drugu trećinu 2024. godine, što znači da je idealno vreme da se overi promet kultura na produktnoj berzi do sada. Kukuruz nam je glavna tema danas, prema tome, bacimo se na brojke i vidimo kakav je bio njegov performans tokom zime i ranog proleća tekuće godine.

Foto: Pixabay/445693

Zašto baš ova kultura?

Iako kukuruz možda nije doneo najviše zarade paorima prethodne sezone, ne može se poreći činjenica da je on najaktivniji po pitanju prometovane robe na produktnoj berzi. Naši verni pratioci će se prisetiti koliko puta je upravo kukuruz bio aktivniji i prometovaniji od drugoplasirane pšenice. Neretko se dešavalo da kukuruz zauzme i preko 90% prometa. To ga čini idealnim „kandidatom“ za nešto detaljniju overu.

Međutim, i pored velike aktivnosti, prodaja istog nije uvek bila na vrhu. Naime, drugi razlog zašto smo odabrali kukuruz je upravo taj što je njegova prometovanost tokom prva četiri meseca 2024. godine savršeni indikator volatilnosti berze u ovih nekoliko godina.

Izvor: Produktna berza – zvanična Fejsbuk stranica

Parametri

Pre nego što se bacimo na samu overu kukuruza, treba odrediti nekoliko parametara. Prvo i prevashodno, gledaćemo samo kukuruz. Ovaj članak nije tu da poredi dve ili više kultura. Za to možete da pogledate naše sedmične izveštaje, direktno dobijene iz Novosadske produktne berze. Sem prometovanosti kultura, tu možete videti i fluktuaciju ponder cena, promene u odnosu na prethodne sedmice, i još interesantnih informacija.

Pritom, u ovom pregledu fokusiraćemo se na količinu prometovane robe u tonama i na zaključene cene istih. Naglasićemo da smo u prvoj kategoriji računali sveukupnu količinu kukuruza. Drugim rečima, iznosi koje prikazujemo uključuju i kukuruz roda 2023, i kukuruz plaćen avansno na CPT luki, te kukuruz sa vlagom od 15%, itd. Po pitanju zaključenih cena, u obzir smo uzimali samo najviše zabeležene iznose, sa uračunatim porezom na dodatnu vrednost (PDV). I na kraju, sem u par slučajeva, nećemo naglasiti aktivnost kukuruza i koliko je učešća uzimao tokom svih perioda.

freshly_harvested_com CMYK

Kukuruz u brojkama: promet i cene

Dakle, sudeći po 18 različitih perioda tokom prva četiri meseca ove godine, a zaključno sa 10. majem, ukupno je prometovano 23.620 tona kukuruza. Naravno, samo tokom prvog zabeleženog perioda, i.e. početkom januara, nije prometovano nimalo ove kulture. Uz to, najmanje kukuruza se prometovalo tokom perioda „skraćenih nedelja“, odnosno za vreme praznika (12-14- februar, prometovano samo 300 tona proizvoda). Isto tako predvidiva je bila izuzetno dobra prodaja tokom Vaskršnjeg perioda, između 29. aprila i 10. maja (prometovano 4.450 tona robe). Ukoliko gledamo isključivo prosečne sedmice (u trajanju od pet radnih dana), najmanje se prometovalo u periodu 22-26. januar (samo 675 tona), a najviše tokom pretposlednjeg perioda, i.e. sedmicu pred Uskrs (prometovano 3.850 tona kukuruza).

Po pitanju učešća, najviše se prometovalo kukuruzom u periodu 04-08. mart. Tada su zaključeni ugovori za 3.400 tona ove kulture, što je činilo čak 93% čitavog prometa u odnosu na ostale proizvode. To je više čak i od poslednjeg perioda sa najvećom prometovanom količinom, kada je udeo kukuruza iznosio tek 65%.

Foto: Bolja zemlja

Po pitanju cena, opet treba izuzeti početak januara kao period sa 0% aktivnosti. Međutim, cena je varirala čak i tokom skraćenih, odnosno produženih perioda. Najviša zaključena cena zabeležena je u periodu tokom Uskršnjeg praznika (21,45 din/kg). Ukoliko izuzmemo njega i računamo samo periode od 5 radnih dana, najviša cena je zaključena u pretposlednjem periodu (20,90 din/kg).

Interesantno je navesti da najniža cena nije bila tokom skraćene sedmice u februaru, već u dva različita perioda – 26. februar-01. mart i odmah sledećem, 04-08. mart (u oba perioda, zaključena je maksimalna cena od 17,71 din/kg).

Foto: Bolja zemlja

Kukuruz 2024. godine: neki zaključci

Tokom protekla četiri meseca, promet kukuruza je prolazio kroz uspone i padove. Trendovi porasta po pitanju prometovane robe su vrhunac dostigli tokom poslednja četiri perioda, odnosno od druge sedmice aprila pa do 10. maja. Drugi primetni period rasta je bio između 14. februara i 8. marta. Najoštriji pad je svakako bio tokom skraćene nedelje sredinom februara, dok je najveći kontinuirani pad prometa robe trajao od 08. marta do 08. aprila, odnosno protezao se duž 4 perioda.

Po pitanju zaključenih cena, najduži period pada istih je trajao od 09. februara do 08. marta, time obuhvatajući 4 sedmice. Od kraja tog perioda pa do 10. maja, zaključene cene su rasle umereno i bez ikakvog pada, sa najvećim porastom u poslednja dva posmatrana perioda.

Izvor: Shutterstock/Fotokostic

Treba naglasiti da je disparitet u količini prometovane robe znatno primetniji od dispariteta cena. U globalu, sve cene su se kretale između 17,50 i 21,50 din/kg, najčešće se nalazeći u rasponu 19,30-19,80 din/kg (čak 8 puta). Sa druge strane, raspon količine prodate robe je varirao od 300 do 4.450 tona, najčešće prevazilazeći 1.000 tona kukuruza.