Naslovna Poljoprivreda Raspisan javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku...

Raspisan javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju

600
0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju. Konkurs je zvanično počeo u ponedeljak 4. septembra i trajaće do 2. oktobra ove godine, stoji u saopštenju Ministarstva.

Javni poziv: propozicije

Prema zvaničnom Pravilniku javnog poziva, podsticaji se dodeljuju za nabavku mašina i opreme za sledeće svrhe:

 • za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
 • za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;
 • za zaštitu dobrobiti životinja;
 • za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje grla;
 • za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;
 • za pčelarstvo;
 • za mužu;
 • za držanje, odgoj i tov živine.
Foto:Pixabay

Pravo na podsticaje opisane u ovom javnom pozivu ostvaruju sva lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Pritom, prijavljena lica moraju da imaju prijavljeno gajenje odgovarajuće vrste životinja. Drugim rečima, moraju da imaju pri sebi podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se jedinke drže ili uzgajaju. Naposletku, lica mora da su izvršila obnovu registracije za tekuću godinu i da se nalaze u aktivnom statusu.

Među licima koja mogu da se prijave za konkurs spadaju:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • privredno društvo,
 • zemljoradnička zadruga,
 • srednja škola,
 • naučnoistraživačka organizacija,
 • manastir i crkva.

Naknadne propozicije

Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je podnosilac zahteva u potpunosti realizovao investicije za koje podnosi zahtev. Iste mora da je podneo u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva. Ukupna vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje može biti jednaka ili veća od 80.000 dinara.

Izuzetno u 2023. godini, ističe se na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, pravo na podsticaje se ostvaruje ako je investiciju koja je predmet zahteva u potpunosti realizovalo u periodu od 1. marta 2022. godine. Najkasniji period realizacije je do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Ovo se obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Pritom, može se obaviti i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Izvori: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja