Naslovna Vesti Raspisan novi konkurs u Sremskoj Mitrovici – čujte i počujte, paori!

Raspisan novi konkurs u Sremskoj Mitrovici – čujte i počujte, paori!

369
0

Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica otvorila je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u cilju podrške udruženjima građana. Sredstva pritom služe i u unapređenju uslova rada i realizaciji programskih aktivnosti za 2024. godinu.

Poseban naglasak konkursa stavljen je na udruženja čija aktivnost direktno podržava poljoprivredu i razvoj ruralnih područja. Marina Maksimović, koja obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora Agencije za ruralni razvoj, naglašava važnost ovog konkursa u poboljšanju ekonomije ruralnih područja i poljoprivredne proizvodnje.

„Sremska Mitrovica – Historic part of town with New orthodox church“, fotografisao Ant83, licencirano pod CC BY-SA 3.0
Izvor: Wikimedia Commons

Konkurs, detaljnije

Ukupan iznos sredstava namenjenih za podršku udruženjima iznosi dva miliona dinara, a maksimalan iznos koji jedno udruženje može dobiti je 200.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je do 5. aprila.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu mogu se koristiti za realizaciju programskih aktivnosti (projekata) udruženja građana čija realizacija utiče na razvoj lokalne ruralne ekonomije kroz unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivačke delatnosti i ostalih elemenata politike ruralnog razvoja, i to za plaćanje:

Izvor: Shutterstock/Photo-Video-Graphers
 • Troškova zakupa prostora udruženja,
 • Troškova komunikacija (korišćenja telefona i interneta),
 • Troškova kancelarijskog materijala,
 • Putnih troškova,
 • Troškova angažovanja lica u predloženim aktivnostima, edukacije.
 • Troškova angažovanja prevodilaca,
 • Troškova zakupa sale,
 • Troškova nabavke opreme za udruženje
 • Troškova izrade softvera i veb sajta udruženja,
 • Troškova izdavanja, štampanja i distribucije časopisa,
 • Troškova štampanja reklamnog materijala,
 • Troškova održavanja TV emisija,
 • Troškova učešća na sajmovima,
 • Troškova organizovanja manifestacije poljoprivrednog karaktera.
 • Troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina
 • Troškovi projektnih aktivnosti vezanih za unapređenje komunalne, socijalne, i ekološke infrastrukture.

Programska aktivnost naročito mora da sadrži: oblast u kojoj se program realizuje, teritoriju na kojoj bi se program realizovao, vreme i dužinu trajanja programa, cilj, vrstu i obim aktivnosti koje bi se vršile u toku realizacije programa i ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa.

Izvor: Shutterstock/Djalek

Još o konkursu

Razmatranje prispelih prijava i ispunjenosti uslova predviđenih konkursom vršiće Komisija koju imenuje v.d. Direktora. Kriterijumi za ocenu prijava (elementi i način bodovanja) utvrđeni su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2024. godini. Konačnu Odluku o dodeli sredstava donosi v.d. Direktora. Prava i obaveze između „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica i Korisnika biće regulisana Ugovorom.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta. Konkursna dokumentacija se ne vraća podnosiocu. Podnosilac može podneti samo jednu prijavu. Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Rok za realizaciju aktivnosti je do 01.12.2024. godine.

Izvor: Ozon