Naslovna Poljoprivreda Razmena pšenice za belo brašno oglašena

Razmena pšenice za belo brašno oglašena

129
0

U ponedeljak je oglašena razmena pšenice za belo brašno T-500 radi interventne prodaje proizvođačima hleba. Republička direkcija za robne rezerve je donela oglas na osnovu Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500. Dotična Uredba je objavljena u „ Službenom glasniku RS“ broj 47/2023 od 09.06.2023. godine.

Image by Freepik

Detalji razmene

Merkantilna pšenica za razmenu treba da je zrela i zdrava. Pritom, ne sme biti znakova plesni, stranih mirisa i ukusa. Pšenica mora biti pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena bolestima i štetočinama, i da prati sledeće elemente kvaliteta:

  • hektolitarska masa minimum 76 kg/hl,
  • vlaga maksimum 13%,
  • ukupne primese 2% (od čega neorganskog porekla maksimalno 0,25%)
  • sadržaj sirovih proteina miimum. 11,5%.

Cena pšenice se utvrđuje iz odnosa razmene. Isporuka je na paritetu silos skladištara Direkcije, na osnovu pisanog naloga Direkcije.

Količina belog brašna T-500 za razmenu iznosi 32,000 tona. Pakuje se ili u rasutom stanju ili upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg ili 25 kg neto mase sa adekvatnom deklaracijom koja prati propise. Kvalitet mora biti u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina. Dotični pravilnik je dostupan u „Službenom glasniku RS“, konkretno brojevima 68/2016 i 56/2018. Cena sa PDV-om iznosi 24.20 din/kg.

Image by Freepik

Obaveze ponuđača

Isporuka brašna se vrši najkasnije 10 dana od preuzimanja merkantilne pšenice. Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene. Obaveza ponuđača je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti brašno do konačne isporuke.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u zatvorenoj koverti u pisarnicu Direkcije. Adresa za slanje je Ul. Dečanska broj 8a, Beograd, 6. sprat. Ponude se dostavljaju sa jasnom naznakom „PONUDA ZA RAZMENU MERKANTILNE PŠENICE ZA PŠENIČNO BELO BRAŠNO T-500- NE OTVARATI“. Na poleđini koverte sa ponudom potrebno je napisati naziv i tačnu adresu ponuđača.

Otvaranje ponuda se obavlja 21. juna 2023. godine. Dodatne informacije mogu da se dobiju pozivima na brojeve 011/3343-652 i 021/526-890.

Izvori: AgroSmart, AgroTV