Naslovna Poljoprivreda Reč stručnjaka: Setva pšenice, značaj kvalitetnog semena

Reč stručnjaka: Setva pšenice, značaj kvalitetnog semena

Na početku svake setve pšenice uvek je aktuelno pitanje: koje seme sejati?

342
0
Setva pšenice

Piše: Dr Nikola Hristov, naučni savetnik, rukovodilac odeljenja selekcije i oplemenjivanja strnih žita, Chemical Agrosava

Žetva pšenice je završena. Analiziraju se rezultati, svode se bilansi, dorada semena je u toku, prave se planovi za novu sezonu.

Proizvodna godina 2019/20. je u najmanju ruku bila čudna i daleko od prosečne kada je u pitanju proizvodnja pšenice. Izrazito sušna jesen, neujednačeno nicanje, blaga zima i nedostatak zimskih padavina, obeležili su prvi deo vegetacione sezone. Suša se nastavila i tokom proleća, što je uslovilo slabo bokorenje i nepovoljan uticaj na formiranje potencijala za prinos.

Nakon toga, ako izuzmemo Banat gde su rezultati bili katastrofalni, velike količine padavina u periodu formiranja i nalivanja zrna, uslovile su više nego dobre prinose i kvalitet zrna. Hektolitarska težina (preko 80 kg), izostanak bolesti, pre svega fuzarijuma, kao i vrlo dobri preliminarni pokazatelji energije klijanja i klijavosti, ukazuju na odličnu sirovinsku bazu u proizvodnji semena za narednu sezonu.

Nova setva pšenice uskoro počinje

Na početku svake setve pšenice uvek je aktuelno pitanje: koje seme sejati? Ali, da li je svako seme – seme? Naravno da nije i tu treba podvući jasnu granicu.

Foto: Pixabay

Razlika između semena i zrna

Seme
Zrno
Treba da je samoodrživo – klijavo Ne treba da bude održivo
Treba da ima max genetičku i fizičku čistoću Ne toliko
Treba da zadovolji min standarde sertifikovanja semena Nema takvih zahteva
Treba da je tretirano pesticidima radi zažtite od štetočina i patogena Ne tretira se nikakvim hemikalijama, jer se koristi za ishranu
Brzinu disanja i ostale fiziološke i biološke procese treba držati na niskom nivou tokom skladištenja Nema takvih specifikacija
Proizvodnja je tehnički organizovana i kontrolisana Ne toliko
Treba zadovoljiti sve atribute kvaliteta semena Nema potrebe

 

Da bi proizvodnja pšenice bila uspešna jako je bitno da se koristi kvalitetno – deklarisano seme, koje se smatra važnim faktorom u povećanju prinosa i ukupnog profita.

Deklarisano seme je sortno čisto, sa visokim procentom energije klijanja i klijavosti, bez štetnih organizama i patogena, sa odgovarajućim sadržajem vlage i apsolutnom masom (masa 1000 zrna), čime se obezbeđuje:

– dobra klijavost, ujednačeno nicanje i snažan početni porast;

– veća sposobnost korišćenja mineralnih hraniva i dostupne vode, čime se povećava efikasnost đubrenja i navodnjavanja;

– sprečavanje širenja korovskih biljaka putem semena, te umanjenje broja tretmana herbicidima;

– sprečavanje širenja bolesti koje se prenose putem semena;

– veća zaštita korisnika semena i životne sredine kroz kontrolisan tretman u profesionalnim doradnim centrima;

– smanjenje ukupnih troškova i

– potencijalno povećanje prinosa 20-25%.

Većinu ovih parametara je gotovo nemoguće postići u tzv. „kućnoj radinosti“. Korišćenjem „semena s tavana“ u značajnoj meri se umanjuje prinos i kvalitet, pa je veća šteta nego korist.

Zato koristite najbolje sorte pšenice

Treba da znamo šta sejemo. Kakvog kvaliteta je seme. Jer od toga mnogo zavisi. Zato budite oprezni prilikom izbora i naročito imajte u vidu da je tretiranje semena pšenice vrlo važan parametar kvaliteta.

Biotehnološki napredak u semenskoj proizvodnji omogućio je razvoj visokorodnih sorti i stručno tretiranje semena pšenice, čime se obezbeđuje setva zdravog i kvalitetnog semena.

Kompanija Chemical Agrosava za narednu sezonu obezbediće najbolje sorte pšenice LG Apilco i Alhambra. Pouzdani proizvođači sa višegodišnjim iskustvom proizveli su visokokvalitetno seme, na koje su primenjene najmodernije tehnike dorade i zaštitna sredstva, koja garantuju očuvanje svih pozitivnih karakteristika semena.