Naslovna Vesti Reč Struke, 2. deo: Dr Nenad Vasić preporučuje najbolje hibride za ovu...

Reč Struke, 2. deo: Dr Nenad Vasić preporučuje najbolje hibride za ovu sezonu

1359
0

Zamolili smo dr Nenada Vasića, stručnjaka za semena iz kompanije Chemical Agrosava da, konkretno i što detaljnije, odgovori na sve ono što vas je interesovalo i budilo nedoumice kada je reč o izboru hibrida za ovu sezonu. Kao vrsni stručnjak u oblasti genetike i oplemenjivanja, ukazao je na nekoliko izuzetno važnih faktora pri odabiru hibrida.

Razgovor sa dr Nenadom Vasićem, direktorom semenskog sektora u kompaniji Chemical Agrosava, objavićemo u tri dela i na taj način pokušati da obuhvatimo što veći broj pitanja.

Koja je osnovna razlika između domaćih i stranih hibrida?

 – Hibridi domaćih selekcionih kuće, pre svega, odlikuju se odličnom prilagodljivošću na agro-ekološke uslove naših regiona gajenja, jer su u njima i stvarani.

To znači da veoma dobro podnose uslove stresa usled suše i visokih temperatura u letnjim mesecima. Vrlo dobro podnose i smanjenje željenog sklopa iz bilo kojeg razloga, odnosno mogu dobro da rode i pri malim sklopovima.

Domaći hibridi se odlikuju i odličnom tolerantnošću na ekonomski značajne bolesti i štetočine u našim uslovima. Sve ovo zajedno rezultira stabilnijim prinosom domaćih hibrida u odnosu na prinose hibrida stranih selekcionih kuća, što je posebno važno u uslovima proizvodnje kakvi su kod nas.

Ti uslovi su često limitirani količinom i rasporedom padavina, sumama temperatura i količinom dostupnih hraniva. Potencijal za prinos domaćih hibrida u optimalnim uslovima proizvodnje u potpunosti je jednak potencijalu za prinos hibrida stranih selekcionih kuća.

PREPORUKA:

Kod odabira i preporuke hibrida kukuruza za setvu proizvođači, pre svega, treba da znaju za koju namenu im treba hibrid: za proizvodnju zrna, silaže ili bio gasa.

Kod proizvodnje zrna treba da znaju kako će raditi berbu, žetvu i kako će uskladištiti obrani rod.

Za proizvodnju zrna i direktnu žetvu u zrnu i skladištenje u silosima preporučujemoAS Hibride:

AS 201 (FAO 280), AS 5M11 (FAO 470) i AS 5M43 (FAO 580)

Sva tri hibrida su izuzetno stabilna, posebno u sušnim uslovima, rodna i sa odličnim otpuštanjem vlage iz zrna u momentu žetve. Takođe ovi hibridi pripadaju FAO grupama koje će proizvođačima dati najbolji odnos između visine prinosa i vlage zrna u momentu žetve, a time i najmanje troškove veštačkog dosušivanja i najbolji profit. Setvom ovako tri različite grupe zrenja takođe se smanjuje rizik od loših vremenskih uslova, uvek će barem jedna dati dobar prinos. Kako se ovde radi o hibridima ProfyMax tipa koji imaju manju mogućnost produženja klipa preporučeni sklopovi su od oko 65.000 biljaka/ha u lošijim uslovima do oko 75.000 biljaka/ha u dobrim uslovima.

Za proizvodnju zrna i berbu u klipu i čuvanje u čardacima sa prirodnim sušenjem preporučujemo AS hibride:

AS 507 (FAO 570), AS 603 (FAO 600), AS 72 (FAO 640) i AS 702 (FAO 660)

Svi ovi hibridi su već duži niz godina dokazani i oprobani u svim uslovima proizvodnje i nikada nisu izneverili očekivanja proizvođača. Svi hibridi spadaju u grupu FlexMax hibrida, odnosno hibrida, koji imaju mogućnost znatnog produženja klipa u ređim sklopovima, koji mogu nastati ili zbog lošijih uslova proizvodnje ili su opredeljenje proizvođača. Preporučeni sklopovi su od oko 55.000 biljaka/ha u lošijim uslovima proizvodnje do oko 68.000 biljaka/ha u dobrim uslovima proizvodnje. Kod svih hibrida je izražena laka i čista berba kukuruznim beračima u klipu.

Posebno napominjemo i preporučujemo hibrid: AS 6E02 (FAO 620) koji može biti za kombinovanu upotrebu i berbu.

Ovaj hibrid može se uspešno brati u klipu i čuvati u čardacima i takođe, sa malo kasnijom žetvom, kruniti direktno u polju sa vrlo visokim prinosima zrna i dobrim sadržajem vlage. Hibrid AS 6E02 ima najkrupnije zrno od svih AS Hibrida kukuruza, dobro usađeno u oklasak i mali procenat oklaska što je tajna njegove vrhunske rodnosti.Takođe ovaj hibrid ima izuzetnu stabilnost prinosa. Nešto viša biljka u odnosu na ostale hibride omogućuje i njegovu kombinovanu upotrebu za proizvodnju zrna i silaže.

Opšta karakteristika svih navedenih AS Hibrida kukuruza je da ni u najtežim uslovima nemaju jalovih biljaka!

 Za proizvodnju visokokvalitetne silaže za ishranu goveda, ovaca i koza preporučujemo specijalne i jedinstvene hibride na našem tržištu:

AS Leafy hibride AS 144S (FAO 400), AS 160 Silaž (FAO 620) i AS 170 Silaž (FAO 600)

Ovi hibridi će vam, pored vrlo visokih prinosa zelene mase, dati i vrlo visoku svarljivost spremljene silaže, a time i visoke prinose mleka ili mesa po jednom hektaru posejane površine. Za profesionalne stočare ovo su najvažniji usevi na farmi i treba im posvetiti punu pažnju. Osobenost ovih hibrida je da biljka raste vrlo visoko, često i preko 4 metra i da razvija veliki broj listova iznad klipa, od 10 do 12. Zato ih treba sejati na umerenije sklopove od oko 65.000 biljaka/ha u normalnim uslovima.

Za proizvodnju bio gasa prepručujemo:

Specijalni LeafyMax hibrid AS 180 Silaž!

Nastaviće se…