Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Reč Struke: Kako izaći na kraj sa poljoprivrednim aktivnostima u proleće?

Reč Struke: Kako izaći na kraj sa poljoprivrednim aktivnostima u proleće?

Prolećna setva je jedan od najaktivnijih perioda u godini za poljoprivredne proizvođače.Duži dan uslovljava i više aktivnosti.

408
0
hemijska proreda plodova jabuke

Piše: Stručni tim kompanije Chemical Agrosava
#odgovornonovinarstvo

Treba spremiti njive za setvu, rasturiti hraniva u strnim žitima, prskati voće pre najavljene kiše. U ovo vreme postavlja se mnogo pitanja i donose važne odluke.

Brojne su aktivnosti koje treba uraditi, a koje se odnose na početak aprila. U ovom periodu preporučujemo i pomažemo poljoprivrednim proizvođačima da lakše donesu odluku u cilju postizanja visokog nivoa proizvodnje.

Zato smo pozvali stručnjake iz kompanije Chemical Agrosava, ljude koji su stručni za različite oblasti.

Postavili smo im pitanja koja ste vi nama poslali i evo šta kažu:

  • JABUKA: Jabuka se u zavisnosti od sorte nalazi u fazi kada su cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni do faze roze pupoljka. Sa razvojem lisne mase i ulaskom u najosetljiviju generativnu fazu, jabuka postaje sve osetljivija na infekcije inaequalus. U narednom periodu za zaštitu se koriste preparati MANKOSAV 75 WG 2.5-3 kg/ha + CIPRODEX 1 l/ha.
  • BRESKVA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA: U zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u različitim fazama cvetanja. U fazi kada je 10% cvetova otvoreno, za suzbijanje laxa koristi se fungicid CIPRODEX u količini 0,75-1 l/ha, a u fazi punog cvetanja SIGNUM, u količini 0,75 kg/ha uz dodatak hraniva WUXAL ASCOFOL. Dodavanje ovog hraniva povećava otpornost na temperaturni stres kome su biljke bile izložene prethodnim danima.
  • LESKA: Na početku listanja leske, počinje i migracija eriofidnih grinja ispod ljuspica pupoljaka i to je optimalno vreme za njihovo suzbijanje. Ukoliko se registruje prisustvo grinja, za prvi tretman koristi se BIFENICUS u količini 0,5 l/ha, a za 10-14 dana AMON 020 EW u količini 1.2 l/ha.

  • ORAH: U fazi otvaranja pupoljaka oraha i početka otpuštanja muških cvasti potrebno je uraditi preventivni tretman za sprečavanje infekcije campestris. pv. juglandis. Pupoljci i rese su glavni izvor infekcije i u proleće bakterioza se širi na druge delovespiranjem kišama. Za ovaj tretman preporučujemo EVEREST u koncentraciji 0,5% i MANKOSAV 75 WG u koncentraciji 0,25%.

Za početak aprila najavljene su niske temperature (oko 0°C), i u ovom periodu proizvođači neće tretirati useve već će uglavnom obavljati završne radove oko pripreme zemljišta za setvu. Za očekivati je da od početka sledeće nedelje, posle 05. aprila, krene setva i odmah nakon toga zaštita od korova pre nicanja useva.

  • KUKURUZ I SUNCOKRET: U usevima kukuruza i suncokreta, standardna kombinacija za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova je TELUS 1,4 l/ha + ZEAZIN 1,5 l/ha.
  • SOJA: U usevu soje, preparat FINISH 2,2 l/ha za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova. Ukoliko je na parceli glavni problem ambrozija, preporuka je preparat EUGEN 0,6 l/ha. Tamo gde je problem štir, preporučujemo primenu preparata TELUS 1,4 l/ha. Pored toga što prvenstveno suzbija uskolisne korove, efikasan je i na štir.

  • PŠENICA: Pšenica je u fazi od kraja bokorenja do pojave prvog kolenca. Preporuka za prvi tretman je kombinacija TRIBUFEN 20 g/ha + UNIFY 0,8 l/ha + BIFENICUS 200 ml/ha + WUXAL SUPER 5 l/ha. Ova varijanta je ograničena do drugog kolenca zbog Tribufena. U slučaju da je na parceli zastupljen Galium aparine umesto Tribufena preporučujemo STRABON 1,0 l/ha, a mogu se kombinovati TRIBUFEN 20 g/ha + STRABON 0,8 l/ha radi proširenja spektra delovanja na poponac i divlju kupinu. Umesto fungicida UNIFY može se koristiti TEATAR PLUS 0,8 l/ha, a umesto insekticida BIFENICUS može se koristiti insekticid PLURES 0,5 – 0,65 l/ha.
  • ULJANA REPICA: U uljanoj repici sa povećanjem temperature pojaviće se repičin sjajnik i repičina lisna osa, najvažnije štetočine u uljanoj repici. Preporuka je BIFENICUS 200 ml/ha ili PLURES 0,5 – 0,65 l/ha. Ukoliko su problem širokolisni korovi može se koristiti preparat TIPOFEN 300 u količini 0,2 – 0,4 l/ha.