Naslovna Reč Struke Reč struke: Kako pravilno pripremiti zemljište za setvu pšenice?

Reč struke: Kako pravilno pripremiti zemljište za setvu pšenice?

810
0
Foto: Pixabay

Proizvodna 2022. godina biće zapamćena kao veoma teška za domaću poljoprivredu, a posebno za kulture koje su sejane u proleće kao što su kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret.

 

Deficit padavina u toku leta sa jakim i dugotrajnim periodima ekstremno visokih temperatura je direktno uticao da prinos navedenih kultura bude značajno manji.

 

Kiše krajem avgusta i početkom septembra su dobro došle samo da bi zemljište moglo da se adekvatno pripremi za jesenju setvu i za kulture koje su sejane u postrnoj setvi.

 

pravo vreme za prvi tretman pšenice fungicidima

 

S ozbirom na to da poslednjih nekoliko godina imamo sve češće pojave ekstremnih sušnih perioda u manjoj ili većoj meri na celoj teritoriji Srbije, treba obratiti pažnju ne samo na plodored nego i na ravnomernu raspodelu ozimih i jarih kultura u strukturi setve.

 

Setva pšenice počinje za nešto više od mesec dana i treba iskoristiti svaki povoljni momenat da se zemljište blagovremeno i kvalitetno pripremi za setvu.

 

Plodored je veoma bitan činilac za proizvodnju ozimih strnih žita. Dobri predusevi za pšenicu su: soja, grašak, krompir, rani hibridi kukuruza i suncokreta. Ove kulture ne samo da su povoljni predusevi za pšenicu, već nakon njihove žetve ostaje dovoljno vremena da se parcela primpremi za setvu.

 

 

Nakon obilnih padavina treba sačekati da se zemljište prosuši, a onda izvršiti osnovno đubrenje N:P:K đubrivima i izvršiti osnovnu obradu – oranje zemljišta.

 

Zaoravanjem N:P:K đubriva stvaramo uslove da u oraničnom sloju ovi lementi budu ravnomerno raspoređeni po profilu obrađenog sloja, s obzirom na to da su Fosfor i Kalijum slabo pokretni elementi po profilu zemljišta za razliku od Azota.

 

Time se postiže da svi hranjivi elementi koji su potrebni pšenici u toku vegetacije budu dostupni u svim njenim fazama razvoja, ali uvek treba uzeti uzorke zemljišta i izvršiti agrohemijsku analizu.

 

Na osnovu tih rezultata treba uraditi normiranje N:P:K đubrivima po jedinici površine i odabrati formulaciju N:P:K đubriva koja će najoptimalnije napraviti idealan balans elemenata u zemljištu.