Naslovna Reč Struke Reč struke: Koji hibrid je pravi izbor za Vas?

Reč struke: Koji hibrid je pravi izbor za Vas?

288
0
Izvor: ashibridi.com

Bliži se prolećna setva. Dr Aleksandar Radojčić iz kompanije Agrosava, detaljno nam je objasnio na koje hibride kukuruza treba da obratimo pažnju.

Kako bi proizvođačima olakšali izbor hibrida kukuruza za setvu  asortiman AS hibrida možemo razvrstati u tri grupe: FlexMax, ProfyMax i LeafyMax hibride.

FlexMax hibridi

 • Za berbu beračima u klipu.
 • Visok prinos, krupan klip, stabilan
 • U uslovima proređene gustine useva mogu dodatno da produže
 • Čvrsto stablo, nisko težište klipa, dobro razvijen korenov sistem.
 • Zrno je krupno i duboko usađeno u oklasak.
 • Čista i laka berba beračima.
 • Preporučena gustina u optimalnim uslovima 62.000-65.000 biljaka/ha.

Zašto su bitne pomenute osobine hibrida iz ove grupe?

Sve navedene karakteristike FlexMax hibrida obezbeđuju pre svega visok i stabilan rod u različitim uslovima proizvodnje, mogućnost da se u uslovima proređene gustine useva produžavanjem klipa nadomesti nedostatak broja klipova po jedinici površine kao veoma važne komponente prinosa zrna, zatim usev koji ne poleže ni u uslovima jačih udara vetra, kao i čistu i laku berbu beračima bez osipanja zrna čak i ako se zakasni sa berbom.

Izdvajamo tri hibrida ove grupe, koji su već dobro prepoznatljivi na  tržištu:

 • AS 507 FAO570
 • AS 72 FAO640
 • AS 702 FAO660

ProfyMax hibridi

 • Za proizvodnju suvog
 • Moderni hibridi sa visokim genetičkim potencijalom rodnosti.
 • Kraći vegetacioni period, brzo otpuštanje vlage iz zrna.
 • Tanak oklasak i Stay Green
 • Determinantan klip, ne mogu da nadomeste nedostatak broja biljaka po jedinici površine.

Kako se seju?

Ovi hibridi su namenjeni za bolje proizvodne parcele i viši nivo agrotehnike. Zbog determinantnog klipa najbolje rezultate ostvaruju u srednjim i visokim gustinama setve.

U dobrim proizvodnim uslovima preporučene gustine setve bi bile od 70.000 do 75.000 biljaka po hektaru, u lošijim uslovima treba ih sejati ređe. U svakom slučaju, ne treba ih sejati u gustini nižoj od 65.000 biljaka po hektaru.

Prednosti:

Radi se o ranijim hibridima FAO 300, 400 i 500 grupe zrenja koji brzo otpuštaju vlagu iz zrna i omogućuju  žetvu već početkom septembra dok je cena kukuruza još uvek visoka.

Preporučujemo:

 • AS 201 – odličan kako za setvu u optimalnom roku tako i za kasne rokove setve i postrnu proizvodnju silaže.
 • AS 554 FAO 550

LeafyMax hibridi

 • Namenjeni isključivo za spremanje visokokvalitetne silaže cele biljke kukuruza.
 • Lisnati hibridi, 8 i više listova iznad klipa, veoma široka
 • Visoka i robusna biljka, visok prinos silokrme.
 • Nizak sadržaj lignina, visoka svarljivost silaže.

Preporučujemo:

 • AS 160 SILAŽ
 • AS 170 SILAŽ

Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu kompanije Agrosava.