Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Reč struke: Korov i štetočine u krompiru i kako ih se rešiti?

Reč struke: Korov i štetočine u krompiru i kako ih se rešiti?

Korovi predstavljaju značajan problem pri uzgoju krompira. Gotovo uvek su prisutni na parcelama gde se uzgaja krompir i pričinjavaju velike i neprocenjive štete.

1240
0
foto: Pixabay, na evropskom tržištu mnogo više krompira
foto: Pixabay

Piše: Milana Janićijević, voćarstvo i povrtarstvo, Chemical Agrosava
#odgovornonovinarstvo

Njiva gde se sadi krompir najčešće sadrži mnoštvo semena i podzemnih organa za razmnožavanje korovskih biljaka. Manji problem korovi predstavljaju samo na površinama na kojima se sadi krompir prve godine, posle razoravanja prirodnih livada.

Problem korova u krompiru je posebno izražen zbog toga što se krompir uzgaja kao širokoredna okopavina. Veliki međuredni prostor, kvalitetna priprema zemljišta, kasnija sadnja omogućuju masovnije nicanje korovskih biljaka.

Korovske biljke u usevu krompira zasenjuju biljke krompira, oduzimaju prostor, vodu i hranljive materije. Kada gust korov preplavi njivu, krajnji rezultat je nizak prinos i sitan krompir.

Korovske biljke su i domaćini biljnih vaši koje su prenosioci virusa, koji prouzrokuju ekonomski štetne bolesti krompira. Prilikom vađenja krompira korovi usporavaju rad vadilica, smanjuje im se učinak, povećava potrošnja goriva i slično. Zbog svega nabrojanog proizvodnja krompira nije moguća bez suzbijanja korova.

Borba protiv korova podrazumeva niz mera kojima je cilj smanjenje ili potpuno uništavanje korovske vegetacije u usevu krompira. I pored preduzimanja mera borbe, korove je teško potpuno uništiti.

Suzbijanje korova posle žetve

Neke smo uništili, drugi niču iz semena i rizoma. To je i razlog primene više mera kojima redukujemo korovsku vegetaciju, tako da ne ugrožava usev krompira.

Kako zaštititi krompir?

Najbolja preporuka za zaštitu krompira od korova je upotreba herbicida. Najefikasniji je herbicid Challenge 600, koji je na bazi aktivne materije aklonifen. Challenge 600 se koristi od 2,5 do 4 l/ha posle setve, a pre nicanja, nakon ogrtanja krompira. 

Može da se koristi u kombinaciji sa preparatom Eugen, kako bi mu se proširio spektar delovanja i tada se koristi Challenge 600 2 l/ha + Eugen 0,5 – 0,65 l/ha. Uz to je poželjno da bude bar 20 mm padavina u narednih 14 dana.

Nakon nicanja, kada su travni korovi veličine oko 15 cm, potrebno je primeniti herbicid Flupisor u količini  od 1 do 1,3 l/ha.

Čim krompir počne sa formiranjem redova, potrebno je otpočeti zaštitu krompira od dve ekonomski najznačajnije bolesti: plamenjače krompira i paradajza i crne pegavosti.

Plamenjača krompira i paradajza je ekonomski najznačajnija bolest na krompiru. Prvi simptomi javljaju se na lišću u obliku vodenastih pega, tamnozelene boje. Boja pega prelazi u žutu, postepeno tkivo u okviru pega se suši, odnosno nekrotira. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj bolesti, nekroza lisnog tkiva se povećava, sve dok ne zahvati celu lisnu masu.

Na stablu se javljaju tamne pege koje se međusobno spajaju i mogu da zahvate čitavu stabljiku. Bolest može da se proširi i zahvati krtole.

Za pojavu plamenjače posebno je kritično kišno vreme. Vlažnost lišća od rose ili kiše duže od 6 časova, pospešuje nove infekcije.Takođe, noćne temperature više od 7°C i dnevne temperature između 15 i 21°C, pospešuju razvoj pega i sporulaciju, dok se pri temperaturama iznad 29°C patogen ne razvija. Osam desetina oblačnosti neba takođe je problematična. Bolest zahvata lišće, stablo i krtole krompira.

Druga ekonomski značajna bolest je crna pegavost krompira. Simptomi crne pegavosti krompira javljaju se na donjem lišću u vidu cnih pega, koje su ispočetka sitnije i koncentrično zonirane, okruglaste do nepravilnog oblika, i javljaju se na ivicama listova, žućkaste boje, a kasnije postaju smeđe i gotovo crne. Unutar pega nalaze se karakteristični koncentrični krugovi. Listovi sa više pega se suše, ali ne otpadaju.

Bolest može da se proširi i na krtole, na čijoj se površini vide udubljene, tamne mrlje različitih veličina, a meso krtole postaje smeđe-crno i suvo. Prenosi se zaraženim biljnim ostacima. Pri povoljnim uslovima, na semenu ili biljnim ostacima, klijaju konidije stvarajući miceliju na kojima se javljaju nove konidije, koje klijaju u vlažnim uslovima, pri temperaturi 20 – 25˚C.

U takvoj situaciji, formiranjem redova, vršimo zaštitu kombinacijom sistemičnog fungicida Leutar u količini 215 ml/ha i kontaktnog fungicida Mankosav 75 WG u količini 2 kg/ha.  

Leutar je fungicid koji veoma brzo prodire u biljno tkivo i kreće se naviše, premeštajući  se u vršne delove biljke i tako štiti mladi porast.

U ovoj fazi treba zaštiti krompir i od krompirove zlatice insekticidom Calypso u količini 0,1 l/ha. Tretman protiv krompirove zlatice insekticidom Calypso može i da se izvrši u dva tretmana pri čemu je razmak dva tretmana 10 dana sa količinom 0,05 l/ha.

Kada krompir uđe u intenzivan porast, zaštita krompira se vrši fungicidom Leonida u količini 0,5 l/ha, uz dodatak prihrane Wuxal Ascofol u količini 2 l/ha, koja će obezbediti dobar rast i razvoj krompira.

Preparat Leonida je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače gajenih biljaka i predstavlja kombinaciju dve aktivne materije, od kojih je jedna kontaktna, a druga sistemična. Tako je dobijena znatno bolja efikasnost, nego kod pojedinačnog delovanja.

Chemical agrosava

Zbog svojih fizičko-hemijskih osobina i delovanja na zoospore, ova dvojna kombinacija u preparatu Leonida, omogućava primenu preko zemljišta i zaštitu krtola i korena, od prouzrokovača plamenjače.

Tokom daljeg intenzivnog porasta krompira nastavlja se sa zaštitom od plamenjače krompira i crne pegavosti, kombinacijom fungicida Leutar u količini 215 ml/ha i Mankosav 75 WG u količini 2 kg/ha.

Za suzbijanje krompirove zlatice u ovoj fazi, neophodno je primeniti insekticid Alverde 240 SC u količini 0,25 l/ha.

Krompirova zlatica suzbijanje

Dodatak prihrane Wuxal Magnesium, u količini 3 l/ha sprečiće pojavu nedostatka ovog pokretljivog elementa u biljkama, koji najčešće nastaje prilikom intenzivnog porasta i omogućiće nesmetano odvijanje mnogih metaboličkih procesa.

U fazi kada krompir otpočne zatvaranje redova zaštita krompira od plamenjače i crne pegavosti se vrši ponovo preparatom Leonida u količini 0,6 l/ha, a insekticidom Gestikal 240 SC u količini 0,16 l/ha ili Sivanto prime, u količini 0,5 – 0,75 l/ha, suzbijaju se lisne vaši.

Ukoliko se u ovom periodu primeni folijarna prihrana Wuxal Microplant u količini 1 l/ha, obezbedićemo biljku svim neophodnim mikroelementima koji su joj neophodni za nesmetani razvoj i pripremu za formiranje krtola.

Na početku cvetanja krompira, zaštita od plamenjače i crne pegavosti nastavlja se preparatom Leonida u količini 0,6 l/ha, uz dodatak folijarne prihrane Wuxal K40 u količini 3 l/ha.

Tokom cvetanja i formiranja krtola, zaštita od plamenjače i crne pegavosti vrši se fungicidom Teatar plus u količini 1 l/ha, uz dodatak folijarne prihrane Wuxal K40 u količini 3 l/ha.

Ukoliko postoji potreba za suzbijanjem krompirove zlatice, to se može izvršiti insekticidom Alverde u količini 0,25 l/ha.

Tokom rasta krtola, zaštita se vrši preparatom Niveral, u količini 1 l/ha ili kombinacijom fungicida Teatar, u količini 1 l/ha i Niveral, u količini 0,4 l/ha.

foto: Pixabay
foto: Pixabay

Da bismo sprečili rano proklijavanje krtola tokom skladištenja, primenjujemo preparat Royal MH 30 u količini 15 l/ha i to kad je 80% krtola veličine veće od 25 mm.

Ovaj tretman primenjuje se od 5 do 7 nedelja pre vađenja i od 3 do 5 nedelja pre desikacije. Važno je da ovaj tretman bude obavljen u pravo vreme, jer Royal MH 30 sprečava dalju deobu ćelija.

Ukoliko se urani sa ovim tretmanom, dolazi do pada prinosa, a ukoliko se zakasni, aktivna materija se neće na vreme transportovati do željenih tačaka u krompiru, koji su odgovorni za razvoj krtola i efikasnost sredstava, neće biti dovoljno dobra. Ovim tretmanom štitimo krompir 6 meseci od proklijavanja tokom skladištenja.

Dve nedelje pre vađenja krompira, vrši se desikacija preparatom Sirius u količini 2,5 – 3,5 l/ha.