Naslovna Reč Struke Reč struke: Potpuno novi, Agrosavini insekticidi za suzbijanje zemljišnih štetočina

Reč struke: Potpuno novi, Agrosavini insekticidi za suzbijanje zemljišnih štetočina

1049
0
Izvor:Agrosava

U toku su pripreme za prolećnu setvu ratarskih useva:

 1. Nabavlja se seme.
 2. Određena je setvena struktura.
 3. Čekaju se povoljni vremenski uslovi da se krene sa predsetvenom pripremom zemljišta i setvom.

Šta predstavlja najveću opasnost po seme?

Neposredno nakon setve, najveću opasnost po seme predstavljaju zemljišne štetočine. One najopasnije su larve žičara (Elateridae).

Tokom zime, žičari se povlače dublje u zemljište i tu prezimljavaju. Sa porastom temperature, oni migriraju ka površini.

Najveće štete nanose larve veće od 1 cm. One oštećuju kako seme, tako i mlade izdanke tek izniklih biljaka. Larve pregrizu klicu i time uništavaju celu biljku. Ukoliko se ne suzbiju na vreme, žičari uzrokuju proređivanje sklopa i smanjenje prinosa. U ekstremnim situacijama toliko prorede sklop da poljoprivrednici moraju ponovo da seju parcelu.

Prag štetnosti varira zavisno od osetljivosti gajenih biljaka:

 • Za šećernu repu prag štetnosti je više od 1 larve žičara/m²
 • Za suncokret više od 2 larve žičara/m²
 • Za kukuruz preko 3 larve žičara/m²

Brojnost se određuje na različite načine.

Do skoro se ovaj problem efikasno rešavao zaštitom semena insekticidima iz grupe neonikotinoida. Međutim, ti insekticidi više nisu u upotrebi, a problem žičara je i dalje tu.

Za tu namenu Agrosava je registrovala nove insekticide namenjene za suzbijanje zemljišnih štetočina:

 • Present
 • Saturn Tera New
 • Saturn Ultra

Present

Ovo je zemljišni insekticid u obliku granula sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Aktivna materija, zeta-cipermetrin iz grupe piretroida, deluje na nervni sistem, modulator natrijumovih kanala.

Primenjuje se u količini 12,5 – 15 kg/ha rasipanjem granula po celoj površini ili u redove, neposredno pre setve ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule.

Saturn Tera New

Ovaj preparat je savršen zemljišni insekticid za suzbijanje larvi žičara u ratarskim i povrtarskim usevima.

Saturn Terra New je kontaktni digestivini insekticid na bazi aktivne materije teflutrin, koja pripada grupi piretroida. Početni simptomi veoma brzo nastupaju, pa su insekti već posle par minuta onesposobljeni za dalje nanošenje štete.

Registrovan je za primenu  u usevima:

 • Kukuruza (15-30 kg/ha)
 • Luka (15 kg/ha)
 • Šargarepe (15 kg/ha)
 • Krompira (15 kg/ha)

Saturn Ultra

Ovaj insekticid iz grupe piretroida, namenjen je za suzbijanje zemljišnih štetnih insekata Primenjuje se u toku setve. Ometanje prenosa nervnih impulsa ima za posledicu nekontrolisane i nekoordinisane pokrete, paralizu i, na kraju, uginuće insekata.

Saturn Ultra odlikuje izuzetno visoka vrednost napona pare. Isparljivost ovog preparata je velika, što uslovljava njegovo značajno inhalaciono delovanje na zemljišne štetne insekte.

Preporučuje se primena:

 • U kukuruzu ( 5-10 kg/ha),
 • U šećernoj repi ( 5-7,5 kg/ha)
 • U suncokretu ( 5-10 kg/ha )

Koristi se neposredno pre ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule.

Plastenička proizvodnja

Zemljišni insekticidi su neizostavni i u plasteničkoj proizvodnji.  Zbog važnosti svake biljke, čak i mali broj žičara po m² proređuje rasade i dovodi do ogromnih šteta.

Tretiranjem neposredno pre rasađivanja, ovim preparatima efikasno rešavamo problem zemljišnih štetočina u proizvodnji i u zaštićenom prostoru.

 

Autor: Srđan Stevanović, stručna podrška, Agrosava