Naslovna Reč Struke Reč struke: Suzbijanje bolesti pšenice do vlatanja

Reč struke: Suzbijanje bolesti pšenice do vlatanja

204
0

Poštovani proizvođači, imajući u vidu neobično visoke temperature koje su pokrenule vegetaciju još u februaru, usevima pšenice treba posvetiti naročitu pažnju i pristutpiti preventivnoj zaštiti od bolesti. Trenutno se pšenica nalazi u završnim fazama bokorenje i početka vlatanja što je vidljivo u gustim zatvorenim usevima intezivno zelene boje. Neobično topla (odnosno, sad već „standardno topla“) zima, dostupna hraniva i padavine uslovile su rano pokretanje vegetacije. Ukoliko se u narednom periodu pojave kasni prolećni mrazevi možemo očekivati blaga oštećenja lisne mase sa pojavom izmrzlih žutih vrhova lista što svakako neće uticati na prinos.

Svedoci smo nezapamćeno visoke brojnosti poljskih miševa, velikih oštećenja i uporne borbe sa ovom pošasti. Primenom Rattus Zink mamaka u nekoliko navrata je smanjivana brojnost miševa, a time su reducirana i oštećenja strnih žita. Trenutno je brojnost glodara niska. Usled intenzivnog bokorenja i porasta oštećeni delovi useva se obnavljaju. Ipak, treba nastaviti sa pregledima useva i pravovremeno primeniti Rattus Zink mamke u cilju smanjenja populacije glodara i očuvanja useva.

Kako negovati strna žita poput pšenice u narednom periodu?

Prihrana useva je obavljena, hraniva su se aktivirala i biljke se ubrzano razvijaju. Početak vlatanja, intenzivnog rasta stabla, je i vreme kada treba obratiti pažnju na pojavu biljnih bolesti. Pepelnica, rđa i pegavosti lista su bolesti koje se najčešće javljaju u zavisnosti od kondicije useva i vremenskih prilika. Oštećeni i oslabljeni usevi u procesu obnove lista su osetljivi i podložni oboljenjima. Vlažno vreme i visoke temperature dodatno pospešuju razvoj bolesti na strninama.

Šta raditi?

Neophodno je izvršiti pregled useva na vreme, ustanoviti potrebu za primenu fungicida i pravilno odabrati sredstvo za zaštitu useva.

Činjenica je da su triazoli najčešće korišćeni fungicidi za zaštitu pšenice od bolesti. Poznato je da triazoli imaju sporedno retardantno delovanje, usporavaju rast, skraćuju internodije te tako sprečavaju poleganje.

Izvor: Agrosava

Strobilurini su fungicidi sa biostimulativnim delovanjem koji povoljno utiču na fiziološke procese u biljkama, rast, razvoj i prinos. U ovom periodu je poželjno iskoristiti kako njihov biostimulativni efekat tako i njihov fungicidni efekat. Fungicid IMAGE je u osnovi strobilurin i poželjna je njegova primena početkom vlatanja pšenice kako bi se ubrzao rast i razvoj a istovremeno suzbile prisutne bolesti na usevu. IMAGE se koristi u količini 0,8 l/ha.

Ukoliko su vremenski uslovi povoljniji za razvoj patogena te prisutnost i pritisak bolesti značajniji za preporuku je primena kombinovanog fungicda TEATAR plus. Kombinacija strobilurina i triazola daje punu zaštitu od bolesti uz dobro biostimulativno delovanje.  Preporučena količina primene TEATRA plus je 0,8 l/ha. Ovo je momenat kada usev pšenice u jednom prohodu možemo folijarno prihraniti Wuxal Super-om u količini 3-4 l/ha. Ukoliko se ukaže potreba za suzbijanjem insekata može se koristiti PLURES u količini 0,3 – 0.5 l/ha.      U ovom periodu izbegavati kasno suzbijanje korova hormonskim herbicidima zbog mogućeg oštećenja useva.

Pravilnim izborom i primenom fungicida, usevima strnih žita možemo pomoći u razvoju i sačuvati prinos u narednom periodu.

Agrosava

Služba za stručnu podršku

Dipl.inž. Danilo Beatović