Naslovna Poljoprivreda Rezidba za formiranje visine debla i oblika krune oraha!

Rezidba za formiranje visine debla i oblika krune oraha!

218
0

Skraćivanjem sadnica posle sađenja određuje se visina debla i počinje formiranje oblika krune.Visina debla u zasadu određuje se u skladu sa namenom gajenja oraha.Deblo je duže ukoliko se planira da se pored proizvodnje plodova koristi i drvo u tehničke svrhe.

ORASI! Najlakši način za branje, beljenje ljuske i čuvanje plodova!

Treba imati na umu da je visina debla činilac koji najviše utiče na rani i brz razvitak i ranu rodnost oraha,što pokazuju činjenice da se u tom pogledu stanje naročito pogoršava sa povećanjem visine debla preko 120 cm,pri čemu se na svakih daljih 20 cm,gubi godina dana u plodonošenju.

Ipak,ima nekoliko činilaca koji nameću potrebu da deblo bude više od 120 cm.To su:
-smanjena opasnost od poznih prolećnih mrazeva,
-lakše izvodljiva mehanizovana berba,
-lakša primena mehanizacije,
-olakšano kretanje mašina i oruđa ispod krune voćaka i dr.

Poslastica bogata vitaminima – da li ste probali pečenu dunju? (VIDEO)

Formiranje vaze

Posle sadnje sadnice se skraćuju na 100 cm od zemlje ukoliko se želi da deblo bude visoko 60 cm.Na orezanoj sadnici u toku vegetacije razviće se iz pupoljaka više letorasta,od kojih se u julu biraju tri koji su pravilno raspoređeni u prostoru (pod uglom od 120 stepeni) i na 20 cm jedan od drugoga po visini.Oni predstavljaju primarne grane.Pre početka vegetacije druge godine letorasti se skraćuju na 2/3 svoje dužine,a ako su slabije razvijeni,onda se skraćuju još više.

IDEALNO VREME ZA NOVE VOĆNJAKE! Ako ovo ne uradite nikada štetu nećete nadoknaditi!

Važno je da posle skraćivanja sve grane budu u istoj ravni.Preostali bujni letorasti iz predhodne vegetacije uklanjaju se,jer mogu biti konkurencija osnovnim granama,a slabiji se ostavljaju radi formiranja veće lisne površine.

U toku vegetacije na osnovnim granama se razvije veći broj letorasta.Među njima se biraju oni koji će predstavljati buduće sekundarne grane.Sekundarne grane se ostavljaju na oko 50 cm od osnovne ramene grane,ali tako da sa susednim primarnim granama budu naizmenično raspoređene u prostoru.

Srpska merkantilna pšenica bez carina?

Do kraja vegetacije u drugoj godini posle sađenja,ako je potrebno,reguliše se položaj pojedinih primarnih (ramenih) i sekundarnih grana da bi se ravnomerno razvile,to se
postiže postavljanjem pritki za koje se vezuju letorasti.

U trećoj vegetaciji formira se druga serija sekundarnih grana.Druga serija sekundarnih grana ostavlja se na rastojanju 60-80 cm od prvih.Sekundarne grane druge serije su sa suprotne strane od grana prve serije.Produžeci primarnih grana se skraćuju ukoliko su sve produžnice u istoj visini,za 1/3 ili 1/4.Tom prilikom uklanjaju se grane koje bi smetale pravilnom razvoju sekundarnih i primarnih grana.Ostale grane (letorasti) orezuju se za 1/4 svoje dužine.

Takođe se i sekundarne grane skraćuju za 1/4 i poželjno je da sa primarnim granama
obrazuju ugao od 45 stepeni.U julu se biraju produžeci primarnih grana i mladari za sledeću seriju sekundarnih grana. Pred početak vegetacije četvrte godine rezidba se sastoji u proređivanju letorasta primarnih grana.Na sekundarnim granama obrazuju se tercijarne grane koje bi trebalo da budu naizmenično raspoređene na 20-30 cm jedna od
druge.Rezidba u sledećim godinama treba da se svodi na uklanjanje i proređivanje prebujnih letorasta,posebno onih koji rastu upravno u unutrašnjost krune.

Konkurs za bespovratnu pomoć poljoprivrednicima koji su pijačni prodavci!

Formiranje poboljšane piramide

Osnovna karakteristika ove krune je u tome što ima 3-5 osnovnih ramenih grana naizmenično poređanih u spiralu,a vođica se orezuje na bočnu granu i porast se usmerava u širinu.Najniža osnovna grana je na visini od 60-70 cm od zemlje,a ostale su po visini raspoređene na 25-35 cm jedna od druge.

Posle sađenja sadnice treba skratiti na 90 cm od zemlje.Iz orezane sadnice razviće se nekoliko lastara.U julu se odaberu 2-3 lastara,od kojih se onaj najviši ostavi za vođicu,a ostali bočni za ramene grane,s tim što se ostali mladari uklone da ne bi ometali razvitak odabranih.Kad se formira 3-5 osnovnih grana,vođica se prekraćuje i na taj način se piramidalna kruna pretvara u izmenjenu (poboljšanu) piramidalnu krunu.Nastoji se da najniža osnovna bočna grana bude sa jugozapadne strane,sledeća sa jugoistočne,treća sa
severozapadne i četvrta sa severoistočne strane,tako da svakoj osnovnoj grani pripada 1/4 kruga a sve zajedno čine krunu.Pri formiranju sekundarnih grana treba uklanjati grane koje rastu uspravno i one koje su okrenute ka unutrašnjosti krune. Treba ostavljati one koje rastu u stranu.

Kod ovog oblika krune vođica se uvek ostavlja oko 20 cm iznad ostalih grana.Da bi se sačuvala vegetativna ravnoteža,ne treba dozvoliti da niže grane nadrastu gornje ili da gornje prebrzo rastu u odnosu donje.To se postiže uklanjanjem svih mladara koji konkurišu vođici ili produžnici osnovnih grana.

Izvor: Gea Agronet