Naslovna Poljoprivreda Rok za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju produžen

Rok za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju produžen

552
0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2023. godinu produžen. Kako najavljuju, produženje će biti do 6. septembra

Propozicije poziva za organsku biljnu proizvodnju

Poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju objavljen 24. jula. Pomenuti podsticaji iznose 63.000 dinara po hektaru. Jedno poljoprivredno gazdinstvo može konkurisati najviše za 20 ha obradivog zemljišta.

Image by xb100 on Freepik

Po pitanju sticanja prava, za ove podsticaje mogu da se prijave pravna lica, preduzetnici i fizička lica, onosno nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Prijavljeno gazdinstvo mora biti regularno upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda. Pride, mora biti u aktivnom statusu unutar Registra. Gazdinstva koja nisu izvršila obnovu registracije za tekuću godinu neće biti uzeta u obzir. Podsećamo da se ova obnova vrši u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava.

Opšti uslovi sticanja prava na podsticaje.

Podnosilac prijave ostvaruje pravo na propisane podsticaje ukoliko je ispratio sledeće uslove:

  • Nosilac gazdinstva je u Registru prijavio površine pod organskom biljnom proizvodnjom u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija gazdinstava;
  • Površine prijavljenog obradivog poljoprivrednog zemljišta su zasejane, odnosno zasađene pod odgovarajućom biljnom kulturom, ne više od 20 ha;
  • Poljoprivredno zemljište koje je prijavljeno nije u državnoj svojini. Ovde je izuzetak zemljište u državnoj svojini koje je uzeto u zakup na javnom nadmetanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zemljište;
  • Podnosilac ima proizvodnju koja se nalazi u periodu konverzije, ili u postupku izdavanja sertifikata nakon završene konverzije. Alternativno, može da ima sertifikovanu organsku biljnu proizvodnju. Prihvata se i grupna sertifikacija u skladu sa propisima;
  • Nosilac gazdinstva za iste površine nije ostvareno pravo na direktna plaćanja za podsticaje za biljnu proizvodnju i regrese za gorivo, đubrivo ili seme za tekuću godinu;
  • Podnosilac prijave je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev. U slučaju grupne sertifikacije treba da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i ako je u ugovoru koji je proizvođač zaključio sa kontrolnom organizacijom podnosilac naveden kao proizvođač kooperant. Pritom, zavođenje mora da je odrađeno u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode iste;
  • Podnosilac ima zaključen ugovor o zakupu ili korišćenju zemljišta barem tri godine od dana podnošenja zahteva. Ugovor mora da ima u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje;
  • Postoje raspoloživa finansijska sredstva za utvrđivanje prava opredeljena javnim pozivom po redosledu podnošenja zahteva. Sredstva moraju biti u okviru ukupnih sredstava raspodeljenih za ovu namenu posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja.

Izvor: AgroNews

Prethodni tekstCenovni trend i dalje negativan, kukuruz prednjači drugu nedelju zaredom
Sledeći tekstNeće biti kažnjeni poljoprivrednici koji su pogrešno prijavili kulture