Naslovna Poljoprivreda „Savremena tehnologija silaže“ – Bečejcima predavanje najdraže

„Savremena tehnologija silaže“ – Bečejcima predavanje najdraže

66
0

U Bečeju je održan stručni skup na temu “Savremene tehnologije proizvodnje silaže i značaj analize komponenti hraniva na farmama” početkom meseca. Dotičnom su prisustvovali poljoprivredni proizvođači iz cele Srbije.

A koji je bio povod ovog predavanja na temu silaže? Pa, pojasnimo to ovako. Naime, kabasti obrok čini od 50 do 70% ukupnog dela obroka za muzne krave, što naglašava važnost kvaliteta silaže za zdravlje životinja, proizvodne rezultate, reprodukciju i ukupni uspeh proizvodnje. Stručnjaci preporučuju stočarima da sami proizvedu osnovnu hranu za svoje životinje radi poboljšanja proizvodnje.

Izvor: Opština Bečej – zvanična Fejsbuk stranica

„Sano“ na temu silaže

Pre šest godina, kompanija „Sano“ je osnovala laboratoriju u Hrvatskoj koja se bavi analizom različitih tipova silaža. Kroz više od pedeset parametara, moguće je proceniti kvalitet hranljivih materija, procesa fermentacije, probavljivost silaže, vlakana i skroba. Na temelju dobijenih rezultata, moguće je doneti informisane odluke o daljoj proizvodnji.

„Rezultati analiza koje smo radili obuhvataju proizvodnju silaže na prostoru Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Hrvatske,“ naveo je doktor nauka Manfred Šonliben, “Sano” ekspert za ishranu goveda iz Nemačke. „I rade sa sa ciljem da pruže podršku farmerima. Na osnovu analiza moguće je doneti zaključke na koji način kvalitet silaže utiče na celokupno stanje životinja i šta je potrebno učiniti kako biste proizveli kvalitetnu silažu, kako bi životinje maksimalno mogle da iskoriste tu hranu i da postignete dobre ekonomske rezultate“.

Izvor: Opština Bečej – zvanična Fejsbuk stranica

Zbog izuzetno visokih temperatura ove godine, vegetacija je započela ranije nego obično. Ova činjenica mora se uzeti u obzir prilikom planiranja prvog žetvenog perioda silaže sa parcela, što bi trebalo da se realizuje šest do osam nedelja nakon početka vegetacije.

„Za preživare je od velikog značaja da u ishrani koriste energetski bogatu silažu, koja obiluje visoko svarljivim vlaknima, dobrim sirovim proteinima koji će obezbediti pravilan razvoj životinje i podržati njenu proizvodnju. Zato je prilikom proizvodnje visoko kvalitetne silaže važno uzeti u obzir rano skidanje useva, jer što je mlađi to je bolja probavljivost silaže, koja u sebi sadrži više šećera, proteina, probavljivih vlakana. To je idealna situacija kako za životinje, tako i za stočare,“ veli Šonliben.

Izvor: Opština Bečej – zvanična Fejsbuk stranica

Varijacije u kvalitetu

Ipak, istraživanja pokazuju da kvalitet silaže varira, kako kukuruzne, tako i travne, ističe Pero Gnjidić, ekspert za govedarstvo za “Sano” Jugoistočnu Evropu, koji dodaje da postoji veliki prostor za unapređenje ovog segmenta.

Savet poljoprivrednicima je da analiziraju silažu koju proizvode. Tako bi prvo dobili podatke o trenutnom stanju i nivou na kom se nalazi njihova silaža. Uz te informacije bi pri sledećem siliranju mogli da naprave silažu koja je kvalitetnija i koja će im doneti veću korist u proizvodnji, rekao je Gnjidić.

Izvor: Opština Bečej – zvanična Fejsbuk stranica

Stručnjaci ističu da svako povećanje probavljivosti vlakana od 1% za stočare znači povećanje proizvodnje mleka od 0,2 kg. Kod tovljenika, to znači korist od 10 grama po životinji dnevno.

Izvori: Dobro jutro, Bečejski dani