Naslovna PR Setva pšenice je blizu: Ovo su 4 sorte za visoke prinose

Setva pšenice je blizu: Ovo su 4 sorte za visoke prinose

1098
0
Foto: Pixabay

Početak setve i setva pšenice je „pred vratima“. Pšenica, pored kukuruza, spada u najznačajniju biljnu kulturu koja se gaji u našoj zemlji. U našoj zemlji poznat je običaj da se sprema bogata gozba nakon završene kosidbe. Ljudi su slavili žetvu pšenice zato što su na taj način obezbeđivali najveću količinu hrane.

 

Setva spada u najznačajnije operacije za dobar i kvalitetan prinos. Dobar sklop, brzo nicanje i ukorenjavanje useva direktno zavise od naše agrotehnike i odabrane sorte. Kvalitet semenskog materijala treba da bude na veoma visokom nivou, a sortu izabrati da bude odgovarajuća za naše agroekološke uslove. U protekloj godini smo bili svedoci da je ranija setva bila mnogo bolja i pogodnija iz razloga što je kraj jeseni bio veoma kišovit i hladan. Ranija setva omogućava da posejane biljke adekvatno spremne uđu u zimski period, samim tim su zaštićenije od hladnoće.

 

Kod izbora sorti najvažnije je obratiti pažnju na genetski potencijal za prinos, ali i na višegodišnje iskustvo proizvođača. Kvalitet zrna, dužina vegetacije, tolerantnost na bolesti, otpornost na poleganje, tolerantnost na ekstremne vremenske prilike, veoma su bitne karatkeristike koje treba poznavati pre konačnog izbora sorte pšenice. Na tržištu Srbije postoje različite sorte koje se preporučuju.

 

Sorte pšenice koje je kompanija Galenika-Fitofarmacija obezbedila proizvođačima provereno u praksi pokazuju svoj kvalitet. Kao dokaz kvaliteta su i mnogobrojne potvrde sa terena. Većina proizvođača odmah nakon žetve traži istu sortu pšenice za jesenju setvu. Svojim kvalitetom izdvojile su se sledeće LG sorte: AVENUE, ARMSTRONG, ANERI i NIKOL.

 

SORTIMENT PŠENICE

LG AVENUE, ARMSTRONG, ANERI i NIKOL-SORTE ZA VISOKE PRINOSE

 

AVENUE

 

  • pripada grupi najranijih sorti pšenice na tržištu Srbije (veoma rana sorta)
  • njena ranostasnost obezbeđuje visoke i stabilne prinose, usled izbegavanja toplotnih udara 
  • stablo je niskog rasta i formira veliki klas bez osja
  • odlikuje je odlična otpornost na poleganja
  • poseduje i veoma dobru tolerantnost na najznačajnije bolesti pšenice 
  • ima odličan potencijal prinosa, a višegodišnje iskustvo odlikuju Avenue kao najprinosniju sortu na našem tržištu
 • strana sorta koja se seje na najviše površina u Srbiji 
 • u svim regionima naše žitnice postiže dobre rezultate i pokazuje izuzetno visoku adaptabilnost na različite tipove zemljišta

 

ARMSTRONG

 

 • srednje rana sorta 
 • ima srednje visoko stablo, dobro se bokori, a na njivi je izrazito ujednačena
 • najvažnija osobina ove sorte je odličan odnos prinosa i kvaliteta zrna
 • odlikuje je „jak“ gluten i povećano upijanje vode
 • ova sorta je najčešći izbor naših mlinara i pekara
 • poseduje visok potencijal prinosa
 • veoma je stabilna sorta u različitim godinama proizvodnje
 • poseduje i dobru tolerantnost na najznačajnije bolesti kao što su pepelnica, rđe i septorioze

 

ANERI

 

 • srednje rana sorta 
 • stablo je srednje visine i zbog toga je tolerantnija na poleganje, klas je bez osja
 • poseduje i poboljšanu tolerantnost na fuzarozu klasa, ali i na druge ekonomski najznačajnije bolesti 
 • sorta koja se lako prilagođava različitim uslovima proizvodnje 
 • u sebi kombinuje više pozitivnih osobina važnih za formiranje prinosa i visoku hektolitarsku masu
 • odlikuje je i dobra tolerantnost na niske temperature-u proleće nešto kasnije kreće sa vegetacijom, izbegavajući opasnost od potencijalnih mrazeva
 • pogodna je za različite agroekološke uslove proizvodnje

 

NIKOL

 

 • srednje rana sorta
 • veoma rodna sorta sa dobro razvijenim klasom (formira i veoma krupno zrno)
 • sorta izražene adaptilnosti većini proizvodnih uslova
 • poseduje visoku toleranciju na rđu i fuzariozu klasa
 • stablo je srednje visine 
 • karakteriše je još i čvrsto stablo 
 • intenzivno se bokori

 

Optimalna gustina setve za navedene sorte je 400-450 klijavih zrna po m².
Za više informacija možete kontaktirati Anu Đorđević, saradnicu za ratarske useve kompanije Galenika-Fitofarmacija.