Naslovna Poljoprivreda Sirovo mleko u Srbiji: ko ga kontroliše i kako?

Sirovo mleko u Srbiji: ko ga kontroliše i kako?

51
0

Sirovo mleko je opet u žiži javnosti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede recentno je uputilo poziv proizvođačima. Naime, svako ko se bavi proizvodnjom mleka a želi da proveri njegov kvalitet treba da se javi Direkciji za nacionalne referentne laboratorije, gde će se izvršiti sve potrebne analize.

Kako je navedeno u saopštenju, laboratorija za analizu kvaliteta i bezbednosti mleka dostupna je svim poljoprivrednim proizvođačima u svakom trenutku, omogućavajući im mogućnost i pravo da tamo obave analize ili dodatnu proveru ukoliko smatraju da je to neophodno ili imaju bilo kakve sumnje u rezultate analiza kvaliteta mleka.

Ovaj sektor već duže vreme ističe da analize sprovode samo mlekare, a da se njihovi rezultati često koriste kao osnova za pritisak pri određivanju otkupne cene. Kakvi su kapaciteti referentne laboratorije, koliko uzoraka dnevno će moći da obradi i hoće li se naplaćivati? Da li će mlekare biti obavezne da poštuju rezultate referentne laboratorije ako se oni razlikuju od njihovih?

Mleko zahteva adekvatan pristup tokom proizvodnje

U Ministarstvu poljoprivrede su za „Politiku“ istakli da postoji zakonska obaveza za obavezne analize sirovog mleka pre njegovog puštanja u promet. Te analize se sprovode mesečno i obuhvataju svakog proizvođača mleka. Prema rečima nadležnih, ove analize u Srbiji se vrše u akreditovanim laboratorijama. Ali mogu se vršiti i u internim laboratorijama mlekara, koje ih sprovode u skladu sa planovima samokontrole. Planovima, treba dodati, odobrenim od strane Uprave za veterinu i veterinarskih inspekcija.

Foto: freepik/jcomp

Naglašavaju da je značajan broj analiza koje obavljaju interne laboratorije mlekara, a da su one pod nadzorom veterinarske inspekcije.

S druge strane, akreditovana laboratorija Direkcije za nacionalne referentne laboratorije vrši analize sirovog mleka dostavljenog od strane različitih klijenata, a najviše na zahtev mlekara. Od 1. januara ove godine, Direkcija naplaćuje ove analize putem taksi, a prihod se usmerava u državni budžet. Oprema kojom raspolaže ova laboratorija omogućava velike kapacitete. Samim tim, u idealnim uslovima može da obradi čak 5.000 uzoraka u dve smene dnevno.

„Uzimajući u obzir broj proizvođača mleka koji trenutno ostvaruje pravo na premiju i stavlja mleko u promet, ovaj kapacitet obezbeđuje i više nego što su potrebe naših proizvođača“, naglašavaju iz Ministarstva.

Obaveze internih laboratorija

Kako ističu, za bolje razumevanje problema vezanog za prihvatanje rezultata internih laboratorija mleka i referentne laboratorije, bitno je razmotriti samu koncepciju službenih kontrola. Prema objašnjenju nadležnih, interne laboratorije mlekara su pod nadzorom veterinarske inspekcije. Samim tim, zakonski su obavezne da kvalitet svog rada proveravaju učešćem u međulaboratorijskim proverama sa nekom od akreditovanih laboratorija.

„U slučajevima kada postoje neusaglašeni rezultati ispitivanja sa propisanim uslovima iz važećih pravilnika ili neka sporna situacija, inspektor može da zahteva da se sprovede naknadno ispitivanje istih uzoraka u eksternoj akreditovanoj laboratoriji. Tada je svakako meritoran rezultat eksterne, odnosno referentne laboratorije“, dodaju iz Ministarstva.

Oni napominju da u slučaju nezadovoljstva, stranka ima mogućnost da ospori rezultate interne laboratorije mlekara. Pritom može i putem veterinarske inspekcije da zahteva službenu kontrolu i uzorkovanje. Tim putem bi se razrešile sumnje u vezi sa rezultatom analize.

„Proizvođač može i samostalno da donese uzorak na ispitivanje. Ali u tom slučaju rezultat može biti osporen od strane mlekare, s obzirom na to da predstavnik mlekare nije bio prisutan kod uzorkovanja i slično. Tako da je u tom slučaju najbolje insistirati na službenom uzorkovanju“, zaključuju iz Ministarstva.

Izvor: Politika