Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Stručnjaci upozoravaju: Vreba opasnost za rod, zaštite voće u fazi cvetanja!

Stručnjaci upozoravaju: Vreba opasnost za rod, zaštite voće u fazi cvetanja!

199
0
Foto:Pixabay

Posle zimske zaštite voćaka, prva zaštita koštičavog voća u vegetaciji je zaštita od prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilinia laxa).

Trebalo bi izvršiti tretman protiv izazivača čađave krastavosti jabuke

To je jedan od najštetnijih parazita koji napada koštičavo voće (breskvu, kajsiju, šljivu, višnju). Tretiranje protiv M. laxa vrši se u fazi cvetanja, u vrlo osetljivoj fazi kod voćaka. Zavisno od vremenskih uslova, niskih (ili visokih) temperatura i vlage (kiše), period cvetanja može da traje duže ili kraće. Zaštita se vrši u fazama „belih kokica“, punom cvetu, produženo cvetanju (ako zbog vremenskih uslova dođe do neravnomernog i dužeg perioda cvetanja) i precvetavanju.

M. laxa je parazit koji prezimljava u obliku micelije u rak ranama u kori zaraženih grančica i u mumificiranim plodovima koji su ostali na stablu. Zaraza se vrši u fazi cvetanja najviše preko žiga i stubića plodnika. Zaraženi cvetovi se suše i micelija nastavlja širenje preko peteljke na mladare. Mladari mogu biti prstenasto obuhvaćeni i deo koji je iznad se suši. Hemijske mere zaštite se obavljaju preventivno, pre ostvarene zaraze.

Subvencije već od 10. marta na računima! Evo ko će ih dobiti bez zahteva, a ko mora da ga podnese!

Prvo tretiranje, u fazi pre otvaranja cveta (beli baloni), obavlja se fungicidima na bazi ciprodinila. U fazi punog cvetanja tretirati fungicidima na bazi boskalid + piraklostrobina. Ako dođe do produženog cvetanja mogu se ponoviti preparati na bazi ciprodinila i boskalida. U precvetavanju, osim M. laxa potrebno je štititi višnju i od prouzrokovača lisne pegavosti (Blumeriella jaapii), primenom fungicida na bazi tebukonazola ili kaptana.

Ako dođe do ostvarene zaraze i vidljivih simptoma, hemijski tretmani više ne mogu zaustaviti zarazu i mora se izvršiti mehaničko odstranjivanje zaraženih grančica, tako što se zahvati i deo zdravog tkiva.

Cena uljarica iznad svih očekivanja: Kupci će kupovati!

Suzbijanje fitofagnih insekata (višnjin surlaš, biljne vaši) koje se vrši u fazi precvetavanja, kad još uvek može da ima pčela, trebalo bi obaviti sa oprezom. Tretiranje se vrše u kasnim popodnevnim satima insekticidima na bazi bifentrina ili acetamiprida. Posebno je opasno ako u ovom periodu ima rascvetalih korovskih biljaka gde sigurno ima pčela.

Izvor: dipl. inž. Živorad Jovanović, PSSS Knjaževac