Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo Suzbijanje korova i lucerkine bube u usevu lucerke

Suzbijanje korova i lucerkine bube u usevu lucerke

175
0

Na smanjene prinosa lucerke pored štetočina i bolesti, svakako utiču i korovske vrste koje se javljaju u usevu lucerke. Korovske vrste koje su prisutne u usevu lucerke, svojim prisustvom negativno utiču tako što oduzimaju hranu i vodu gajenoj lucerki. Primese korovskih vrsta svojim prisustvom u otkosu lucerke, u senu ili senaži pogoršavaju kvalitet hrane. Prisutnost korova u lucerištu ne samo da pogoršava kvalitet hrane za stoku svojim malim hranljivim vrednostima, već i ukusom i mirisom pogoršavaju hranu za stoku. Takođe i u semenskoj proizvodnji lucerke primese korovskih vrsta pogoršavaju kvalitet semena.

teofrastova lipica
Teofrastova lipica

Koje korovske vrste štete usevima lucerke?

Najveću konkurenciju u lucerištu predstavljaju zimsko – prolećni korovi poput hoću – neću ( Capsella bursa pastoris ), mišjakinje (Stelaria media) poljska ljubičica (Viola arvensis) ali i korovske vrste koje se javljaju kasnije tokom vegetacije u usevu lucerke a to su teofrastova lipica ( Abutilon theophrasti), obični štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), obična tatula ( Datura stramonium) poljska gorušica (Sinapsis arvensis), obična pomoćnica (Solanum nigrum).

Pravilnim izborom i upotrebom u pravo vreme primene , korovi u usevu lucerke se mogu uspešno suzbiti sa herbicidima koji su namenjeni i registrovani za suzbijanje širokolisnih korova u usevu lucerke. Najbolji rezultat dobijamo upotrebom herbicida kad korovi i lucerka niknu, dok ne dobijemo prvu trolisku, a to se najčešće poklapa sa porastom lucerke 10-15 cm. U to vreme i korovi su iste visine, pa je to presudni momenat za tretiranje  i suzbijanje korova u lucerištu.

Butoxone DB – idealno rešenje

U vreme kada je lucerka 10-15 cm visine, a korovi u fazi 2-6 listova, kompanija Agrosava ima u ponudi herbicid Butoxone DB, koji najbolju efikasnost ispoljava primenom u dozi 1,5 – 2 l/ha. Odlično suzbija jednogodišnje širokolisne korove (pepeljuga, teofrastova lipica, vrste iz roda dvornika i vijušac) i višegodišnje korove (štavelj, palamida, poponac i mlečika). Butoxone DB je jedinstveni preparat  na tržištu koji pripada grupi hormonskih herbicida i koji se može primenjivati u mladoj i zasnovanoj lucerki.

Zbog nedovoljne efikasnosti na gorušicu, hoću-neću i divlju rotkvu, Butoxone DB treba kombinovati sa preparatom Piano 8g/ha ili sa herbicidom Sinamon 0,5 l/ha. Ukoliko se radi zaštita lucerke sa preparatom Piano, ne sme se koristiti okvašivač. Ove kombinacije poseduju dobra sinergistička svojstva, tako da je ukupna efikasnost znatno bolja nego njihova razdvojena primena.

Lucerkina buba (i kako je suzbiti)

U starijoj lucerki od godinu dana i više, moguće je suzbiti širokolisne korovske vrste ( teofrastuvu lipicu, štir, tatulu, dvornik, gorušicu). Može se tad primeniti herbicid Albion u količini 1-1,5 l/ha u kombinaciji sa herbicidom Piano 8 g/ha radi proširenja spektra delovanja i na pepeljugu. Ova dvojna kombinacija se korsiti kada je usev ove kulture u fazi treće troliske. Drugim rečima, koristi se kada je lucerka visine 10-15 cm.

Pored prisustva korovskih biljaka, kao veliki problem u gajenju lucerke se javlja lucerkina buba (Phytodecta fornicata). Lucerkina buba je stalna štetočina lucerke i poslednjih decenija u našoj zemlji često se javlja u prenamnoženju. Lucerkina buba se hrani samo na lucerki i ishranom pričinjava štete u usevu lucerke. Da bi se lucerka zaštitila od ove štetočine potrebno je tretirati lucerku insekticidom Plures u količini 0,3 -0,4 l/ha.

 

Agrosava

Stručna podrška – ratarski usevi

Mast.inž.polj Elena Benjik