Naslovna Poljoprivreda Suzbijanje korova posle setve a pre nicanja u usevu soje

Suzbijanje korova posle setve a pre nicanja u usevu soje

238
0

Što se prolećne setve useva tiče. u narednim danima se očekuju intenzivne pripreme svih agrotehničkih mera za istu. Ovogodišnja setva soje pokazuje veliku zainteresovanost proizvođača za ovu ratarsku kulturu. Uz plodored i kvalitetnu obradu zemljišta, treba obratiti pažnju na izbor kvalitetnih herbicida, što podrazumeva i poznavanje korovske flore u parceli u kojoj se suzbijaju korovi.

Image by Dominik Rheinheimer from Pixabay

Korovi koji remete useve tokom (i posle) setve

Tokom vegetacionog perioda, u usevu soje korovske vrste imaju povoljne uslove za rast i razvoj. Soja je širokoreda biljna vrsta, setva sa međurednim razmakom na 50- 70 cm i u tom međurednom prostoru korovi  imaju povoljne uslove za nicanje i razvoj tokom cele vegetacije. Najveći izazov, kada se suzbijaju korovi u soji odnosi se na suzbijanje ambrozije, palamide i kerećeg grožđa.

Korovi kao što su ambrozija, štir i pepeljuga, možemo suzbiti već u tretmanu prskanja soje na crno. Iako je potrebna određena količina padavina za aktivaciju zemljišnih herbicida, dugogodišnje iskustvo u proizvodnji nam je pokazalo da i određena vlažnost zemljišta aktivira zemljišne herbicide.

ambrozija
Ambrozija

Šta treba primeniti?

Kompanija Agrosava nudi zemljišni herbicid Eugen za suzbijanje korova posle setve a pre nicanja soje. Tečna formulacija preparata Eugen koja sadrži ađuvante se brže usvaja klijancima i korenom širokolisnih korova. Primenom herbicida Eugen u količini 0,5 do 0,7 l/ha smanjujemo zakorovljenost i brojnost širokolisnih korova. U kombinaciji sa preparatom Eugen možemo koristiti herbicid Telus u količini od 1,2 do 1,4 l/ha i tako proširujemo spektar suzbijanja i na jednogodišnje uskolisne korove.

Kompanija Agrosava nudi još jedan zemljišni herbicid u kom su zastupljena prethodna dva preparata u jednom proizvodu, kompletni preparat koji suzbija širokolisne i uskolisne korove posle setve a pre nicanja soje , a to je preparat Finish. Prednosti preparata Finish su dve aktivne materije u tečnoj formulaciji prisutne u ovom herbicidu i čine najkompletnije rešenje za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova kao što su ambrozija, štir i pepeljuga, ove tvrdokorne korovske vrste na ovaj herbicid ne mogu da razviju rezistentnost te ih sa preparatom Finish uspešno suzbijamo.

Izvor: Agrosava

Finish se primenjuje posle setve a pre nicanja soje u količini od 2 – 2,5 lit/ha. Primenom preparata Finish suzbijamo korove u fazi kljijanja. Tako oslobađamo usev od konkurentskih korovskih vrsta i obezbeđujemo nesmetani početni rast i razvoj useva soje.

 

Agrosava, Stručna podrška

Mast.inž. Elena Benjik