Naslovna Poljoprivreda Tovljene svinje i subvencije za ribnjake: idemo napred, nove vesti!

Tovljene svinje i subvencije za ribnjake: idemo napred, nove vesti!

85
0

Tovljene svinje su pojeftinile, ali što su prasići zapravo skuplji? Pritom, da li biste, kao žitelj Vojvodine, novi ribnjak ili preuređenje starog? E, pa, čitajte dalje!

Photo by Laura Anderson on Unsplash

Odnos tovljene svinje-prasići, vis-à-vis cena, à propos moderni agrar, ipso facto

Cena tovljenih svinja je pala sa 300 na 210-220 dinara po kilogramu, što je dovelo do novih gubitaka za stočare i farmere u Mačvi. S druge strane, zbog dramatičnog rasta cena prasadi, svi koji imaju prasad za prodaju su zadovoljni.

Jedan poljoprivrednik iz Badovinaca je izrazio svoje razočaranje, navodeći da nije uspeo da proda prasad za Božić, već ih je ostavio u tovu. Sada za svinjče koje je hranio tri meseca može dobiti samo 200 evra, što je dovoljno samo za kupovinu dva praseta, rekao je.

Photo by Marek Piwnicki on Unsplash

Praščići težine 10-12 kilograma ne mogu se kupiti jeftinije od hiljadu dinara po kilogramu, dok teži prasići, od 20 do 25 kilograma, koštaju između 700 i 800 dinara po kilogramu. Miloš Teodorović, farmer, objašnjava da tov po ovim cenama nije isplativ. Ako prasad kupite za 16.000 i tovite ih tri meseca, pa prodate debelog svinjca za 22.000, jasno je da nema računice, rekao je.

Farmeri se suočavaju s oskudnom ponudom skupih prasadi na domaćem tržištu i razmišljaju o riziku tova, nadajući se da će cene tovljenika porasti. Međutim, situacija na tržištu nije ohrabrujuća, jer su zalihe prasadi skoro iscrpljene, a potražnja je velika. Vlasnik farme krmača iz Bogatića objašnjava da je uništen stočni fond pa prasadi skoro da nema, a potražnja je velika.

Na online pijaci, jedan proizvođač je ponudio 11 prasadi prosečne težine 10 kilograma po ceni od 13.000 dinara po komadu, što je izazvalo različite komentare. Malobrojni vlasnici farmi krmača smatraju da će cena prasadi nastaviti da raste i da bi cena od 1.300 dinara po kilogramu prasetine uskoro mogla postati stvarnost.

Ribnjaci, novi i postojeći

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je javni poziv za dobijanje finansijskih sredstava za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka u Vojvodini za tekuću godinu, s ciljem boljeg korišćenja neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i unapređenja ribarstva u regionu. Rok za podnošenje prijava je do 24. maja.

YouTube Screenshot
Izvor: Vojvodinasume Videoeditor

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 20 miliona dinara bez PDV-a. Pri tome se za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih ribnjaka po jednoj prijavi može dobiti do pet miliona dinara. Prijava može obuhvatiti podizanje novih ili rekonstrukciju postojećih ribnjaka. Dotični objekti moraju imati površinu između jednog hektara (ha) i 100 ha. I naravno, moraju se nalaziti u Vojvodini.

Pod „objektima“ podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe, kao što su rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva do 70% ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a, dok preostali deo sredstava obezbeđuje korisnik sredstava.

YouTube Screenshot
Izvor: Vojvodinasume Videoeditor

Jedan podnosilac prijave može podneti najviše jednu prijavu za izgradnju novog ribnjaka ili najviše dve prijave za rekonstrukciju postojećih ribnjaka. Pritom, može podneti za najviše dva odvojena registrovana ribnjačka objekta.

Izvori: AgroTV (1, 2)