Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo Uljana repica bez pritiska korova daje najviši prinos

Uljana repica bez pritiska korova daje najviši prinos

Uljana repica će postići odlične prinose ali joj moramo pomoći tako što ćemo sprečiti nicanje korova

445
0

Dobri prinosi uljane repice ove proizvodne sezone će sigurno zaintrigirati poljoprivrednike širom Srbije da ponovo razmisle o proizvodnji ove biljne kulture i ubace je u svoj plodored. Kada pričamo o prinosima uljane repice ove proizvodne sezone,  oni su se kretali u rasponu od 3 do 4,5 tone po hektaru. Ukoliko se uljana repica gaji u plodoredu, Benefiti  su izuzetno veliki jer:

  • Donosi prvi novac poljoprivrednim proizvodjačima u sezoni
  • Odličan je predusev kukuruzu koji je najzastupljeniji usev na našim parcelama
  • Zemljište posle uljane repice ostaje bogato azotom
  • Može se gajiti na svim tipovima zemljišta od ritova do peskova

Ako pričamo o tehnologiji proizvodnje uljane repice izbor preduseva može imati veliki uticaj na kasniji prinos, te se stoga kao idealan predusev nameću  strna žita.

Setva ove biljne kulture može se obaviti mašinama za direktnu setvu bez predhodne obrade zemljištav, ali nekako se kroz prinos pokazalo da na našim terenima ukoliko vremenske prilike dozvole, bolje je odraditi neki od vidova predsetvene obrade, kao što su oranje, podrivanje i u krajnjem slučaju tanjiranje. Valjanje zemljišta pre i posle setve se pokazalo kao agrotehnička mera koja ima odlične efekte na naicanje samih biljaka, jer ovom merom istovremeno omogućavamo da uložimo svo seme na istu dubinu i sačuvamo tako neophodnu vlagu za nicanje.

Kao dobra praksa u zemljama koje imaju dužu tradiciju gajenja ove biljne kulture se pokazalo prskanje „na crno“ odnosno zaštita od korova posle setve, a pre nicanja. Ova agrotehnička operacija ima veliki značaj u početnim fazama porasta uljane repice, jer obezbedjuje dobar sklop koji i te kako može biti narušen velikim pritiskom korova, a kako struka kaže u jesen se formira prinos uljane repice, a s proleća se samo čuva ono što smo ranije uradili.

Korovske biljke u velikoj meri otežavaju nicanje

Korovske bijke kao što su bulka, kamilica, pepeljuga, tatula, mrtva kopriva, palamda i razni tipovi dvornika imaju početno značajno brži porast od uljane repice i samim tim troše velike količine vode koja je repici preko potrebna u početnim fazama rasta.

Da bi sačuvali sklop, a kasnije i prinos, potrebno je da odradimo pre EM zaštitu uljane repice ( posle setve a pre nicanja ) preparatom Kalif® Mega.

Kalif® Mega je dvokomponentni preparat sa odlično izbalansiranim odnosom dve visoko efikasne aktivne materije metazahlor i klomazon koje se uspešno bore protiv svih gore pomenutih korovskih biljaka. Korovi usvajaju preparat preko korenovog sistema i lista, koji se kasnije kreće naviše u biljci ka listovima. Simptomi delovanja su depigmentisane biljke koje ubrzo propadaju. Velika prednost preparata Kalif® Mega je njegova izrazita perzistentnost u zemljištu, odnosno mogućnost da čeka padavine i do mesec dana, te da se aktivira i uspešno suzbije iznikle korove.

Doze primene preparata su od 2 – 2,5 l po hektaru, zavisno od tipa zemljišta, uz utrošak vode od 200 do 400 litara. Karenca je obezbedjena vremenom primene preparata.

Obezbedite uslove da uljana repica ispolji svoj maksimalni potencijal izborom proverenog borca protiv korova a za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu http://bit.ly/ADAMAkontakt