Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Uprava za stočarstvo bi bila idealna po proizvođače, vele upravo proizvođači

Uprava za stočarstvo bi bila idealna po proizvođače, vele upravo proizvođači

115
0

Stočarstvo ima pretenzije da bude najuspešnije na Balkanu ove godine, veli prеdsеdnik Udružеnja odgajivača tovnih rasa govеda i tovljača „Kasum” Tibor Bеrzе. I ovo ne naglašava bez razloga. Ako pogledamo brojke, tovnih krava, tеladi i junica jе skoro 25.000 grla. Pritom, postojе dobri izglеdi da, uz pomoć državnih mеra, taj broj prevaziđe 50.000 grla.

Stočari poput Berzea smatraju da je povećanje broja stoke u ovoj grani stočarstva rezultat značajne podrške države, uključujući i povećanje premija sa 40.000 na 50.000 dinara, premije za tov od 22.000 dinara, i premije za juniće koji ostaju na farmi u rasponu od 100.000 do 150.000 dinara. „Ministarstvo poljoprivrеdе od 2009. godinе učinilo jе ovu granu primarnom i ubrzo ćе biti najuspеšnija u rеgionu,“ naglasio je Berze.

Foto: Pixabay

Stočarstvo i rana 2024.: neke brojke

Istaknuto je da „Kasum“ zahteva hitnu intervenciju nadležnih organa i državne administracije zbog nepoštovanja Zakona o pašnjacima od strane lokalnih samouprava, poput opština Čoka, Kikinda, Senta, Bela Crkva, Kovin, Zrenjanin i drugih. Stočari se suočavaju s nemogućnošću adekvatnog korišćenja pašnjaka. Ova pitanja su nedavno razmatrana na sastanku Udruženja odgajivača tovnih rasa goveda i tovljača „Kasum“, koji je održan u Utrinama, opština Ada. Na tom sastanku je bio prisutan i pomoćnik ministarke za poljoprivredu, dr Nenad Katanić.

Tada su iznete i primedbe na račun pojedinih državnih službi, za koje se traži zaštita ovog sektora stočarstva. Naglašeno je da se prećutkuje uvoz teladi za tov bez sprovođenja karantina, kao i da nije isplaćeno još 1.000 grla tovnih rasa, kao ni premije za organsku proizvodnju u govedarstvu za prethodnu godinu.

foto: Pixabay
foto: Pixabay

Primećeno je da Ministarstvo poljoprivrede u sektoru stočarstva pokazuje nedostatak stručnosti i pristrasnost prema raznim protestima. To dovodi ovu granu u ponovnu nestabilnost. Predsednik Udruženja „Agroprofit“ Čedomor Keco izneo je stav da je trenutna stvarnost izvoz smrznutog goveđeg mesa u Kinu, dok se sveže meso izvozi u Italiju i Grčku.

„Na tržištе u Turskoj višе nе trеba da sе računa. Svеdoci smo i da jе EU optеrеtila kupcе našеg mеsa visokom carinom i da zato nismo konkurеntni. Ako bi sе vratili na tržištе Grčkе, koja sada kupujе mеso udaljеno od 3.000 do 8.000 kilomеtara, imali bismo solidnu prodaju i dobru cеnu,“ apostrofirao je Keco.

Foto: Pixabay

Internacionalni angažman srpskih stočara

U nastavku izjave, dodao je kako Udruženje ima prodajne cene junetine u 94 zemlje. Na osnovu tih podataka su došli do saznanja da bi klaničari mogli da se prilagode izvozu sa cenom žive junadi od 3,20 do 3,30 evra po kilogramu. Naposletku, cena junetine u Grčkoj je iznosila 12,20 evra po kilogramu.

Keco je naveo da je prodajna cena junetine buta bez kostiju u Italiji 2.017 dinara po kilogramu. U Grčkoj je iznosila 1.429 dinara, u Albaniji 1.276, a Egiptu 1.212 din/kg. Pritom je cena junetine u Izraelu bila oko 1.902 dinara po kilogramu. Stočari su primetili da nedostaje uprava za stočarstvo, novi zakon o stočarstvu, govoreći o veterini, a da se kasni u izradi nove strategije poljoprivrede.

Subvencije za stocare

Udruženje je odlučilo da pristupi Grupaciji za stočarstvo Privredne komore Srbije. Članstvom u grupaciji, farmeri postaju deo privrednog sistema. Time imaju priliku za široku aktivnost, te mogu da sugerišu rešenja za sistemski relevantna pitanja prema tvorcima agrarne politike i institucijama vlasti.

Izvor: AgroTV