Naslovna Poljoprivreda Usvojen program upravljanja muljem u Srbiji

Usvojen program upravljanja muljem u Srbiji

170
0

Vlada Srbije usvojila je na sednici Program upravljanja muljem u Republici Srbiji za period od 2023. do 2032. godine. Cilj ovog značajnog planskog dokumenta, prvi put usvojenog u Srbiji, je uspostavljanje bezbednog, održivog i isplativog sistema upravljanja muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, navedeno je na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine.

„Prema ovom dokumentu, rešavanje pitanja upravljanja muljem biće u skladu sa principima cirkularne ekonomije, kao i sa regulativom EU. A cilj je da se u dužem vremenskom periodu osigura korišćenje mulja kao resursa. To je posebno važno imajući u vidu da se očekuje povećanje količina mulja na celoj teritoriji Srbije,“ ističe se na sajtu.

Image by DaModernDaVinci from Pixabay

Pristup primenjen u Programu, koji je pripremilo Ministarstvo, ogleda se u formulisanju kratkoročnih i dugoročnih opcija. Dotične opcije će doprineti rešavanju pitanja postupanja sa muljem koji nastaje u procesu prečišćavanja otpadnih voda. Kratkoročne i dugoročne mere su definisane imajući u vidu projekciju da će količina mulja na celoj teritoriji zemlje biti povećana. Kako se navodi na sajtu Ministarstva, do povećanja će doći zbog planirane izgradnje velikog broja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Upravljanje muljem konačno dobija pažnju koju zahteva

U nastavku teksta, izlistane su sledeće kratkoročne mere predviđene dokumentom:

  • korišćenje mulja u poljoprivredne svrhe (samo ako je prethodno kompostiran, digestiran, tj. stabilizovan, a sadržaj teških metala i ostalih štetnih supstanci u skladu sa propisima)
  • korišćenje u cementnoj industriji, u termoelektranama
  • odlaganje mulja na industrijske deponije, deponije pepela, jalovišta i napuštene rudarske objekte
  • odlaganje mulja na deponije komunalnog otpada (uz obezbeđivanje posebnih sanitarnih kaseta namenjenih za ovu vrstu otpada).
Image by VIVIANE M. from Pixabay

Navedene dugoročne mere podrazumevaju uspostavljanje efikasnog i dugoročno održivog sistema i infrastrukture za tretman, korišćenje i krajnje zbrinjavanje mulja. Ovo će se obaviti korišćenjem najboljih dostupnih tehnologija i dobre prakse. U tom cilju, predviđen je dugoročni koncept regionalnog upravljanja muljem sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Koncept obuhvata izgradnju regionalnih centara za upravljanje muljem, njegovo korišćenje za rekultivaciju devastiranih lokacija, kao i termički tretman mulja.

Kako bi se predloženi plan sprovodio, pripremljen je i tzv. Akcioni Plan za period od 2023. do 2027. godine. Ovim dokumentom su utvrđene aktivnosti za ostvarivanje ciljeva Programa. Akcioni plan je predvideo rokove, nosioce i partnere ključne po ovaj cilj. Istaknuta su i potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja za sprovođenje utvrđenih aktivnosti.

Usvajanje ovog dokumenta je bitan korak ka održivom i odgovornom upravljanju u narednih deset godina.

Izvor: Vojvodina Uživo

Prethodni tekstMali proizvođači protiv nakupaca: ko drži pijace?
Sledeći tekstVisoki Dečani: u znaku dobre hrane