Naslovna Poljoprivreda USVOJENA IZMENA UREDBE! 20.000 subvencije za tovnu junad, ali i zagarantovana cena!

USVOJENA IZMENA UREDBE! 20.000 subvencije za tovnu junad, ali i zagarantovana cena!

305
0

Vlada Republike Srbije usvojila je izmenjenu i dopunjenu Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-19.

Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu od 20.000 dinara po grlu za tovnu junad koja su prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja.

Uslovi za finansijsku podršku za poljoprivrednog proizvođača po ovom programu su:

1) da je tovno june koje je predmet zahteva minimalne težine 500 kg;

2) da je tovno june koje je predmet zahteva provelo najmanje 120 dana na poljoprivrednom gazdinstvu poljoprivrednog proizvođača do prodaje licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, i to za maksimalno prodatih:

100 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu PDV-a;
200 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a, i to: poljoprivrednik – fizičko lice i preduzetnik;
500 junadi ako je pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa, za isto grlo, može se ostvariti kroz podršku namenjenu otkupljivaču ili kroz podršku namenjenu poljoprivrednom proizvođaču.

Pravo na finansijsku podršku poljoprivredni proizvođač ostvaruje na osnovu zahteva koji podnosi Upravi na Obrascu 3 – Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku – za poljoprivrednog proizvođača, koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni deo. Uz zahtev se prilaže i specifikacija za tovna grla, popunjena na Obrascu 2 – Specifikacija grla za tovnu junad overena od strane lica koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja i nadležnog veterinarskog inspektora ako su grla prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno od strane nadležnog veterinarskog inspektora ako su grla izvezena.

Finansijska podrška isplaćuje se podnosiocu zahteva do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje ove uredbe.

Posredstvom privrednih subjekata za otkup tržišnih viškova tovnih junadi, Vlada je poljoprivrednim proizvođačima obezbedila plasman utoveljenih junadi po ceni ne manjoj od 252 dinara po kilogramu.

Kompletan tekst možete preuzeti i ovde

uredba_poljoprivreda280_lat