Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo Uzgoj kukuruza: Večiti borba protiv korova

Uzgoj kukuruza: Večiti borba protiv korova

Gajenje kukuruza se ne može zamisliti bez bitke sa korovom putem pravovremenog i efikasnog suzbijanja, koji svojim prisustvom u usevu kukuruza mogu dovesti do značajnog smanjenja prinosa.

2180
0

Piše: Dipl.ing. Dragan Kankaraš, kompanija Adama
#odgovornonovinarstvo

Borba protiv korova hemijskim sredstvima vrlo je kompleksna. Svaka parcela diktira različite pristupe. Zbog toga se u praksi najčešće koristi kombinacija nekoliko preparata, na bazi različitih aktivnih materija koje zajednički imaju širok spektar delovanja.

Jedna od sigurnih preporuka, koja je više godina unazad, potvrđena od velikog broja poljoprivrednih proizvođača jeste kombinacija dva preparata Chief® i Nicogan®.

Zašto se ova kombinacija preporučuje u zaštiti kukuruza od korova, pitali smo dipl. Ing. Dragana Kankaraša, regionalnog predstavnika kompanije Adama.

“Kombinacija preparata Chief® + Nicogan® proizvođačima pojednostavljuje zaštitu kukuruza. Preparati su kompatibilni, imaju široko vreme primene i veoma su efikasni za suzbijanje korova, širokolisnih i uskolisnih koji mogu da se nađu na parceli”,  kaže Dragan.

Suzbijanje korova u kukuruzu
Suzbijte korove u kukuruzu! Foto: D. Dozet

Herbicid Chief® (mezotrion 100 gr), selektivni i sistemični herbicid namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. 

Preparat se može primeniti u usevu kukuruza do 8. lista. Pored folijarnog delovanja (preko lista) ima izraženo i rezidualno delovanje (preko zemljišta) koje ispoljava dejstvo i do 6 nedelja nakon tretmana.Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza tada su korovi obično do faze 4. lista.

Korovi koje preparat uspešno suzbija su: štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense), pomoćnica (Solanum nigrum), tatula (Datura stramonium), suncokret samonikli ( Helianthus annus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapsis arvensis),čičak (Xanthium strumarium) i mnoge druge.

Doze primene preparata Chief su od 1,0 do 1,2 lit/ha, u zavisnosti od vrste i razvojne faze prisutnih korova na parceli.

“Preparat Nicogan® je jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova. Može se primenjivati u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac) sve do 8 listova kukuruza.” – ističe Kankaraš

Nicogan® se može koristiti jednokratno ili dvokratno u podeljenim dozama u zavisnosti od dinamike nicanja divljeg-rizomskog sirka u usevu kukuruza. Jednokratna primena kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak je visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha.

Kod neujednačenog i razvučenog nicanja divljeg sirka, preporučuje se dvokratna primena. 

Ova primena predstavlja tretiranja u razmaku od 10 do 14 dana, pri čemu se prvi tretman izvodi kada je kukuruz u fazi razvoja 1 do 3 lista, a divlji sirak tek iznikao u dozi od 0,5 l/ha, a drugi tretman kada je kukuruz u fazi razvoja 4 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 0,75 l/ha.

Zahvaljujući kompatibilnosti, visokoj efikasnosti i selektivnosti preparata Chief® i Nicogan®, poljoprivredni proizvođači dobijaju sigurno rešenje za sve korove, kako uskolisne tako i širokolisne, u usevu kukuruza.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci, obratite se našem stručnom timu http://bit.ly/ADAMAkontakt

Iskustva poljoprivrednika su pozitivna, posebno onih koji ove proizvode koriste dugi niz godina. 

A evo i jedne priče direktno sa terena.