Naslovna Poljoprivreda Veliko Gradište: 4 javna poziva iz oblasti poljoprivrede

Veliko Gradište: 4 javna poziva iz oblasti poljoprivrede

219
0

Opština Veliko Gradište je 25. avgusta objavila 4 javna poziva iz oblasti poljoprivrede na svom zvaničnom sajtu. Javni pozivi se tiču sledećih tema:

  • Regres reproduktivnog materijala, tj. osemenjavanje krava i junica
  • Uspostavljanje i jačanje udruženja iz oblasti poljoprivrede
  • Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta – održivo upravljanjem zemljištem u zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta „Ostrova 7.000*3“
  • Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta – unapređenje primene dobre poljoprivredne prakse (agro-meliorativne mere).
Foto: Pixabay

Javni pozivi opštine Veliko Gradište: detalji i propozicije

Prvi poziv

Predmet prvog javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za regresiranje dela troškova za osemenjavanje krava i junica u 2023. godini. Planirana sredstva za realizaciju ove mere iznose 1.470.000 dinara. Iznos podsticaja po jednom osemenjenom grlu je 3.000 dinara.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica koja su nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Gazdinstvo mora biti u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine.

Foto: Pixabay

Drugi poziv

Predmet drugog javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta opštine u cilju poboljšanja rada i proširenja aktivnosti Udruženja poljoprivrednika na teritoriji Velikog Gradišta. Za realizaciju ove mere, planirana sredstva iznose 200.000 dinara. Iznos podsticaja po jednom korisniku podsticaja je do 80% od ukupnog iznosa. Maksimalan iznos je 200.000 dinara po jednom zahtevu.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja i zadruge iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, kao i druge asocijacije agrarnih proizvođača.

YouTube Screenshot
Izvor: Yu Stranac

Treći poziv

Završetkom izgradnje postrojenja za proizvodnju pijaće vode „Ostrovo 7000*3“, u značajnoj meri unapređen je kvalitet i kvantitet pijaće vode. Međutim, izgradnja postrojenja nameće i određena ograničenja u korišćenju pojedinih poljoprivrednih površina u zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta „Ostrovo 7000*3“. Direktna posledica tih ograničenja je smanjenje prinosa i dobiti u okviru poljoprivredne proizvodnje. Na ovim površinama je zabranjena upotreba mineralnih đubriva, herbicida, pesticida i drugih sredstava koja negativno utiču na kvalitet podzemnih voda

U cilju nadoknade poljoprivrednim proizvođačima za izgubljenu dobit, u budžetu opštine planirana su određena sredstva kao direktna agroekološka plaćanja, i ona iznose 250.000,00 dinara.

YouTube Screenshot
Izvor: RSFranceIDF

Opština Veliko Gradište finansira nadoknadu do 100% troškova, maksimalno do 30.000 dinara po hektaru. Ovo će finansirati do utroška po programu planiranih ukupnih sredstava za ovu meru. Podsticaji se dodeljuju kao namenska i bespovratna sredstva.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom locirane na teritoriji 2. zone sanitarne zaštite.

Specifični kriterijum za korisnike po ovoj meri je taj što korisnik potvrđuje pristupanje ograničenom korišćenju zemljišta. Dokaz u prilog ovoj tvrdnji je izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Četvrti poziv

Na osnovu preporuke Ministarstva poljoprivrede je da se u Programima podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja predvide sredstva za finansiranje ispitivanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta. U budžetu Ministarstva ova sredstva nisu planirana.

Iz tih razloga planirano je da se u narednom periodu kod jednog broja proizvođača izvrši uzorkovanje i ispitivanje zemljišta. Ova mera je u skladu sa nacionalnom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja 2014 – 2024. godine. Planirana sredstva za realizaciju iznose 500.000 dinara.

Kako smanjiti potrosnju goriva?

Opština finansira ispitivanje poljoprivrednog zemljišta na plodnost, do 100% troškova. Ovo će obavljati po ceni pojedinačnog uzorka dobijenoj kroz prikupljanje najpovoljnije ponude, a do utroška po programu planiranih ukupnih sredstava za ovu investiciju. Podsticaji se dodeljuju kao namenska i bespovratna sredstva.

Izvor: Opština Veliko Gradište