Naslovna Poljoprivreda Veterinarski elektronski sertifikati za CEFTA region – kako ih steći?

Veterinarski elektronski sertifikati za CEFTA region – kako ih steći?

370
0

Privredna komora  Srbije, organizovala je obuku za ekonomske operatere o podnošenju zahteva za izdavanje veterinarskih elektronskih sertifikata za potrebe izvoza u CEFTA regionu. Ovo je obavila u saradnji sa SEED+ timom kroz novouspostavljeni CEFTA TRACES NT sistem sertifikacije. Tokom oktobra, kako javljaju iz PKS-a, obuku je završilo preko 400 polaznika.

U okviru obuke, učesnici su aktivirali svoje korisničke naloge koji će biti povezani sa njihovim kompanijama/operaterima. SEED+ sistem omogućava intenzivniju komunikaciju između različitih carinskih uprava u regionu, što unapređuje razmenu podataka i pozitivno utiče na trgovinske tokove unutar regiona. Korisničko uputstvo za ovaj proces se može naći na sledećem linku.

Izvor: CEFTA oficijelni sajt

Tokom Projektnih aktivnosti, organizovane su obuke za izvoznike i veterinarske inspektore u periodu od 13. do 20. oktobra. Obuke su održane u gradovima Beograd, Novi Sad, Subotica, Kragujevac, Niš i Kraljevo.

SEED+ projekat je razvio CEFTA TRACES NT softver sa ciljem da stvori informatičke alate i sisteme koji će olakšati implementaciju CEFTA Dodatnog protokola 5, ključnog sporazuma za promociju trgovine u regionu. Ovaj softver je modeliran prema EU TRACES NT softveru, koji se koristi za sertifikaciju izvoznih pošiljki za Evropsku uniju, pružajući slično korisničko iskustvo. Osnovni cilj je unapređenje trgovinskih procedura u regionu.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

CEFTA detaljnije

Za neupućene, podsećamo da je CEFTA skraćenica za „Central European Free Trade Agreement“ (Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi). U pitanju je regionalni trgovinski sporazum koji okuplja zemlje Centralne i Jugoistočne Evrope. CEFTA je osnovana 2006. godine s ciljem da se stvori zajedničko tržište i promoviše slobodna trgovina među zemljama članicama.

Trenutno, CEFTA ima šest članica: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Moldaviju i Srbiju. UMNIK je takođe član, predstavljajući Kosovo. Ovaj sporazum omogućava zemljama članicama da trguju bez carina i tarifa, te da postepeno ukidaju trgovinske barijere. Pored toga, CEFTA promoviše ekonomsku saradnju i razvoj u regionu.

CEFTA igra ključnu ulogu u olakšavanju pristupa tržištima Evropske unije. Ovaj sporazum takođe pomaže zemljama članicama da se pripreme za punopravno članstvo u EU, pružajući im iskustvo i alate za upravljanje trgovinom.

SEED+ detaljnije

Od svog prvog implementacionog ciklusa 2010. godine, Sistematska razmena elektronskih podataka (SEED) unapredila je upravljanje na granicama Zapadnog Balkana, podstičući saradnju i deljenje informacija između carinskih uprava. SEED je tokom godina značajno doprineo prevazilaženju neefikasnosti u sistemima upravljanja na prelazima na Zapadnom Balkanu, što je rezultiralo komplikovanim i vremenski zahtevnim procedurama za legalni protok trgovine. Takođe je doprineo smanjenju sigurnosnih rizika u regionu.

Image by senivpetro on Freepik

Sistem SEED je podržan sredstvima EU od 2010. godine i uspešno je implementiran i održavan do danas. Omogućava sistematsku elektronsku razmenu podataka pre dolaska na svim graničnim prelazima i carinskim kontrolnim punktovima (BCP/CCP) u okviru WB6, funkcije uparivanja podataka i alarme za sve vrste procedura: izvoz/tranzit/uvoz, pojednostavljene procedure, TIR/ATA karnete, kao i prazne kamione. SEED sistem je doprineo poboljšanju razmene podataka na carinskom nivou s pozitivnim uticajem na protok trgovine.

U okviru ovog okvira, potreba za unapređenom verzijom postojećeg SEED sistema sa dodatnim funkcionalnostima i sadržajem iz Dodatnog protokola 5 (AP5) je postala očigledna – SEED+. Implementacija AP5 i SEED+ dodatno će doprineti pojednostavljenju inspekcija, smanjenju formalnosti i razmeni podataka o prevozu robe između različitih partnera CEFTA administracija u lancu snabdevanja i šire, kako bi se olakšala trgovina na Zapadnom Balkanu.

Izvor: AgroTV