Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Vraćanje akciza: mogućnost šverca?

Vraćanje akciza: mogućnost šverca?

92
0

Od 1. januara poljoprivrednici u Srbiji mogu da, prema novom pravilniku, zatraže povrat akciza koje su platili na dizel i bio-gorivo. Paori će imati mogućnost ostvarivanja povrata akcize za najviše 100 litara nafte i bio-goriva. S tim da postoji ograničenje u vezi s površinom zemljišta koje se obrađuje. Razmatraće se potreba za gorivom u vezi sa zasejanim ili zasađenim površinama pod određenim usevom. To ograničenje važi do maksimalno 100 hektara.

S obzirom na ove uslove, postavlja se pitanje moguće pojave preprodaje evrodizela. Naposletku, on je nakon povrata akcize jeftiniji za 50 dinara. A to stvara nelojalnu konkurenciju. Nažalost, Srbija je već imala neprijatna iskustva s prvom generacijom agro-kartica. One su bile zloupotrebljene od strane lica koja su stvarno obrađivala zemlju. Ali zloupotrebljavali su ih i ljudi koji poseduju traktore, ali se ne bave poljoprivredom. Neki su svoje kartice prodavali drugima ili ih koristili za preprodaju. Na taj način zloupotrebljavaju povlašćenu cenu dizela od 179 dinara, koja je važila samo za njih.

Image by Markus Distelrath from Pixabay

Pitanje akciza i šverca: detaljnije

Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS), ostavlja nam da sami procenimo koliko će se poljoprivrednika odlučiti za nabavku dizela po ceni od 179 dinara, a koliko njih će žuriti da kupi dizel po ceni od 194 dinara ili eventualno za jedan dinar manje. To će zavisiti od toga da li vlasnici benzinskih stanica mogu da dele deo svoje marže s ovom grupom kupaca.

„U više navrata smo ukazivali na negativne posledice ovakvog načina prodaje goriva poljoprivrednicima, insistirajući na tome da se obezbede isti uslovi za sve licencirane maloprodavce goriva. I, pre svega, da se uvede mehanizam ograničenja količine goriva u zavisnosti od realnih potreba poljoprivrednog gazdinstva,“ naglašava Mićović.

Photo by Marek Studzinski on Unsplash

Poljoprivredna gazdinstva imaju priliku da smanje svoje troškove nabavke goriva na osnovu dva kriterijuma. Ovo je svakako povlastica u odnosu na sve druge potrošače. U skladu sa uredbom koja je stupila na snagu u februaru 2022. godine, poljoprivredna gazdinstva imaju mogućnost da nabave dizel-gorivo na benzinskim stanicama Naftne industrije Srbije. Nabavka se vrši po ceni od najviše 179 dinara po litru. Ova cena važi bez obzira na aktuelnu cenu evrodizela za sve ostale privrednike i pojedince.

Zloupotrebe svedene na minimum

Kako navodi Mićović, za paore je u poslednje dve godine cena dizela bila 20 dinara niža od cene ostalih kupaca. „Ta razlika je u jednom periodu bila veća i od 40 dinara za litar. U gotovo čitavom ovom periodu cena po kojoj su sve ostale benzinske stanice nabavljale dizel radi dalje prodaje bila je veća od 179 dinara,“ naglašava on.

Photo by Scott Rodgerson on Unsplash

U nastavku, Mićović dotične cene apostrofira kao nekonkurentne, dodajući da su veoma brzo potpuno ostale bez agro-kupaca. „A ubrzo i bez mnogih drugih kupaca,“ navodi on. „Koji su relativno lako mogli da dođu do agro-kartica i zloupotrebe benefit namenjen poljoprivrednim gazdinstvima. Pošto uredba ne ograničava količinu goriva koje poljoprivredno gazdinstvo može da kupi po zaštićenoj ceni od 179 dinara, koja je recimo danas niža 15 dinara nego za sve ostale kupce, pretpostavljamo da se gazdinstva pojavljuju i kao prodavci goriva.“

dizel gorivo za poljoprivrednike
dizel gorivo za poljoprivrednike

Poljoprivrednik može mesečno kupiti 12.000 litara dizela, bez obzira na veličinu obradivog zemljišta, uz pravo na povrat dela akcize od 50 dinara po litru. Ograničenje koje propisuje pravilnik sprečava zloupotrebu, a eventualne netačne podatke poljoprivrednik mora ispraviti uz vraćanje novca s kamatom.

Ako poljoprivrednik greškom dobije više povraćenog novca nego što je trebalo, dužan je vratiti taj iznos s kamatom. Međutim, to ne utiče na njegovo pravo na druge subvencije. S druge strane, ukoliko poljoprivrednik vrati netačne podatke, gubi pravo na subvencije sve dok ne vrati novac sa zateznom kamatom.

Izvor: Politika