Naslovna Poljoprivreda Zasadi maline u problemu; registrovano prisustvo Drosophila suzukii

Zasadi maline u problemu; registrovano prisustvo Drosophila suzukii

799
0

Na području Srbije, zasadi maline su u fenofazi početka sazrevanja plodova, a na pojedinim lokalitetima počela je berba. Pored redovnih agrotehničkih mera koje se sprovode u ovom periodu, posebna pažnja tokom berbe je praćenje prisustva štetočina.

Izvor: Shutterstock/Tomasz Klejdysz

Tokom protekle dve nedelje, na lovnim klopkama za monitoring zabeleženo je povećanje ulova odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii), pri čemu su najveće brojnosti zabeležene u regionima Šapca i Čačka.

Brojnost D. suzukii mušice će se povećati

Štete od ove vrste najčešće su u fenofazi promene boje plodova kada se povećava i koncentracija šećera u plodu, a pokožica postaje mekša. Malinjaci pored šuma su posebno ugroženi, jer tamo mušica prezimljava i nalaze se brojne divlje vrste koje su domaćini ovoj štetočini. Ako se u plodovima razviju larve ove štetočine, plodovi trule i gube tržišnu vrednost.

Izvor: Shutterstock/Tomasz Klejdysz

U narednom periodu očekuje se dalje povećanje brojnosti mušice i nastanak šteta. Razlozi za to su sledeći: berba ranosazrevajućeg voća (jagoda, trešanja, ranih višanja i bresaka) je u toku ili završena, a zbog čestih padavina u proteklom periodu, deo plodova je zahvaćen truležom i sada se odbacuju, što može predstavljati idealnu podlogu za dalje razmnožavanje mušice i naglo povećanje populacije.

Uslovi u kojima se trenutno odvija proizvodnja, poput čestih padavina, visoke relativne vlažnosti vazduha i srednje dnevne temperature oko 20 stepeni, izuzetno pogoduju razvoju ove mušice.

Izvor: Shutterstock/Tomasz Klejdysz

Kako se maline mogu zaštititi od mušice D. suzukii

Treba imati na umu da Srbija izvozi preko 90% proizvedene maline, a Drosophila suzukii je u mnogim zemljama karantinska štetočina. Zbog toga se, radi smanjenja rizika od šteta u malinjacima, preporučuje primena svih dostupnih mera kontrole:

  • Postavljanje velikog broja lovnih klopki kako bi se smanjila brojnost mušice. Klopke mogu biti napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta. Za masovno izlovljavanje potrebno je postaviti veliki broj klopki na ivice parcela na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.
  • Uklanjanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganjem u burad koja se ne otvaraju sedam dana).
  • Kontrola i dezinfekcija gajbica i druge opreme za transport plodova.
  • Skraćivanje intervala berbe.

Pošto je u malinjacima počela berba, primena hemijskih mera zaštite je vrlo ograničena zbog suženog izbora insekticida koji mogu biti korišćeni u vremenskom okviru između tretmana i berbe. Ako se u zasadima na klopkama utvrdi prisustvo mušice Drosophila suzukii, a između dve berbe je razmak od najmanje 7 dana, moguće je primeniti insekticid Plures u količini 0,5-0,7 l/ha.

Plures je insekticid sa kontaktim i digestivnim delovanjem. Samo par minuta posle primene efikasno suzbija odrasle jedinke azijske voćne mušice. Na taj način sprečava mušice da nanose dalje štete na gajenim biljkama.

Izvor: AgroTV