Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Zaštita zasada koštičavog voća od bolesti i štetočina, onako u detalj

Zaštita zasada koštičavog voća od bolesti i štetočina, onako u detalj

80
0

U ovo varljivo doba, pogotovo sa eratičnom klimom, aktuelna je zaštita zasada kajsija šljiva, višanja i trešanja od bolesti i štetočina. Trenutno, zasadi šljiva, višanja i trešanja se nalaze se u fazama od kraja cvetanja do različitih faza razvoja plodova. Kajsije su takođe u fazi intenzivnog porasta lisne mase i drugog opadanja plodova.

Izvor: Bolja zemlja

Samim tim, poljoprivrednici treba da obrate pažnju. Trenutni uslovi u kojima se odvija proizvodnja koštičavog voća, sa prisustvom visokih dnevnih temperatura, pogoduje razvoju štetnih insekata. Svakako ne treba ni ignorisati padavine koje su najavljivane još prethodne nedelje, a sada aktivno haraju po Srbiji. Dotične i te kako mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj različitih ekonomski značajnih bolesti.

Pregledima zasada šljiva je učeno prisustvo kolonija šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi). Ove štetočine se hrane na naličju listova pri čemu dolazi do kovrdžanja lišća. Pored dirktnih šteta ove vaši su i prenosioci fitopatogenih virusa poput virusa šarka šljive. U zasadima šljiva u toku je i polaganje jaja i piljenje larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

„TGrapholita_funebrana_(35218752622)“, foto: Ben Sale, licencirano pod CC BY-SA 2.0
Izvor: Wikimedia Commons

Kakva i koja zaštita sleduje?

Sa ciljem suzbijanja ovih štetočina u zasadima šljiva preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije acetamiprid.

U zasadima trešanja i višanja uočeno je prisustvo crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasii). Ukoliko se pregledima uoči prisustvo ovih štetočina preporučuje se primena nekog od  registrovanih insekticida na bazi aktivnih materija acetamiprid ili deltamterin.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

Najavljene padavine od utorka sledeće nedelje, u zasadima koštičavog voća,  mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum).  U zasadima višanja i trešanja može doći i do infekcija lisne mase prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii).

Sa ciljem zaštite od navedenih patogena u zasadima kajsija i šljiva, pre najavljenih padavina, preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi aktivne materije kaptan, a u zasadima trešanja i višanja na bazi kaptana ili dodina.

Izvori: Poljoprivrednik, Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja