Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Zimski seminar farmera Kluba 100P Plus

Zimski seminar farmera Kluba 100P Plus

93
0

Tradicionalni Zimski seminar farmera Kluba 100P Plus biće održan po jubilarni 19. put na Tari, javlja publikacija „Poljoprivrednik“. Kako se ističe, agrarni budžet, subvencije, IPARD III, nova saznanja iz sveta u poljoprivrednoj proizvodnji, plasman poljoprivrednih proizvoda na tržištu, biće samo neke od tema o kojima će proizvođači razmeniti mišljenja na ovom skupu. Za zainteresovane, dotični će se održati između 28. januara i 3. februara.

Seminar u znaku dve decenije postojanja

Pored diskusija o agroekonomiji i pravnom aspektu, obrađivaće se i teme specijalizovane proizvodnje, poput povrtarstva i voćarstva, na seminaru. Stručnjaci će deliti detaljne i savremene preporuke o uzgoju ovih ekonomski važnih biljnih vrsta. Učesnicima će biti prikazana i najnovija dostignuća u poljoprivrednoj mehanizaciji. Biće pomno prodiskutovane i očite prednosti njihove svakodnevne primene u poljoprivrednoj proizvodnji.

Izvor: Klub 100P Plus

Organizator je naknadno najavio i prisustvo agrarnih proizvođača. Na seminaru će se naći i distributer i predstavnici kompanija koje se bave:

  • mineralnim đubrivima
  • semenarstvom
  • sredstvima za zaštitu bilja
  • poljoprivrednom opremom.

Ali najave nisu prestale sa tim. Naime, očekuje se i učešće relevantnih državnih institucija koje su uključene u oblikovanje agrarne politike.

Izvor: Klub 100P Plus

Na 19. seminaru farmera na Tari prisustvovaće, kao i obično, predstavnici banaka i osiguravajućih kompanija. Dotični gosti će prisutnim i zainteresovanim poljoprivrednicima prezentovati uslove kreditiranja i osiguranja poljoprivredne proizvodnje.

O udruženju koje organizuje Seminar

KLUB 100P plus je udruženje poljoprivrednika, osnovano oktobra 2003. godine u Novom Sadu radi ostvarivanja ciljeva u oblasti informisanja i stručnog usavršavanja poljoprivrednika. Klub se fokusira na stručno usavršavanje poljoprivrednika, razmenu stručnih i drugih informacija, podsticanje istraživačkog rada u poljoprivredi, motivacionu i organizovanu stručnu-naučnu razmenu znanja u oblastima poljoprivrede.

Izvor: Klub 100P Plus

Pritom, klub se aktivno afirmacijom mera za zaštitu životne sredine, istraživanjem, čuvanjem i afirmacijom agrarne baštine. Posvećuje se i edukaciji i afirmaciji žena u preduzetništvu, njihovom angažovanju na unapređenju života na selu, razvoju i afirmaciji ruralnog turizma. Uz to, zastupa interese poljoprivrednika pred organima države i njenim institucijama.

Klub redovno donosi stavove o radu poslovnih banaka, zadruga, trgovačkih kuća, proizvođača poljoprivrednih mašina i opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda, pesticida, mineralnog đubriva, goriva i maziva, semenskih kuća, prehrambene industrije, stručnih službi i drugih institucija koje utiču na poslovanje poljoprivrednika, direktno ili indirektno.

Izvor: Poljoprivrednik, Klub 100P Plus