Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Biodistrikt Kolubara – može!

Biodistrikt Kolubara – može!

278
0

Biodistrikt je tema koje smo se više puta dotakli na Boljoj zemlji, konkretno ovde i ovde. I sa puno entuzijazma najavljujemo – dešava se. Srbija dobija biodistrikt – Biodistrikt Kolubara!

Izvor: Serbia Organica

Biodistrikt pobliže

Nakon godinu dana od pokretanja ideje o formiranju biodistrikta u Srbiji, identifikacije Kolubarskog okruga kao regiona sa izuzetnim bogatstvom u ljudskim, prirodnim, turističkim, kulturološko-istorijskim odlikama i postojanjem obrazovnih institucija sa dugom tradicijom, kao i nakon rezultata mnogih aktivnosti na umrežavanju lokalnih aktera, došlo je vreme za postavljanje temelja i budući intezivni razvoj Biodistrikta Kolubara, saopštila je Serbia Organica.

Tim povodom upuen je poziv svim zainteresovanim pojedincima, institucijama i organizacijama sa teritorije okruga Kolubara da se priključe i u budućem periodu daju svoj doprinos izgradnji i održivom funkcionisanju Biodistrikta Kolubara. Događaj će biti upriličen 15.05.2024, u selu Tolić kod Mionice, na ranču Sretenovića, od 12:00-15:00 časova.

Image by evening_tao on Freepik

Biodistrikti su geografske oblasti zasnovane na principima i modelu organske poljoprivrede, u kojima poljoprivrednici, građani, pružaoci turističkih i ugostiteljskih usluga, obrazovne i naučne institucije, javne institucije i udruženja uspostavljaju SAVEZ sa ciljem razvijanja održivih lokalnih prehrambenih sistema, unapređenja upravljanja lokalnim resursima, kao i pospešivanja ekonomskog i socio-kulturnog razvoja oblasti.

Serbia Organica pobliže

Serbia Organica je nacionalna asocijacija koja okuplja proizvođače, prerađivače, distributere, i druge subjekte u organskoj proizvodnji u Srbiji. Cilj ove asocijacije je promovisanje, unapređenje i zaštita organske proizvodnje u zemlji. Oni se zalažu za razvoj organskog sektora kroz edukaciju, podršku proizvođačima, lobiranje za povoljnije zakonodavstvo, promociju domaćih organskih proizvoda, i uspostavljanje sistema kontrole i sertifikacije. Serbia Organica radi na jačanju svesti o značaju organske proizvodnje za zdravlje ljudi, zaštitu životne sredine i održivi razvoj poljoprivrede u Srbiji.

Izvor: Serbia Organica zvanična Facebook stranica

Ciljevi udruženja su sledeći:

 • Harmonizacija svih interesa u organskom lancu vrednosti;
 • Razvoj i povećanje učešća organske proizvodnje u svim granama poljoprivredne proizvodnje;
 • Podrška institucionalnoj izgradnji i razvoju;
 • Kontinuirano unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja u organskoj proizvodnji;
 • Podizanje nivoa znanja proizvođača, kontrolnih organizacija, trgovaca i potrošača;
 • Aktivno zauzimanje na izradi propisa kojima se reguliše oblast organske proizvodnje i zaštite životne sredine sa propisima koje je potrebno uskladiti sa organskom proizvodnjom u cilju efikasne primene istih;
 • Podrška fer i održivim ekonomskim pristupima.
 • Aktivno učešće u zaštiti životne sredine aktivnostima na očuvanju, zaštiti  i unapređenju svih prirodnih resursa – voda, zemljišta, vazduha, biološke raznovrsnosti, ugroženih prirodnih vrsta, genetičkih resursa u cilju doprinosa održivom razvoju;
 • Podrška razvoju ruralnih i marginalnih područja na teritoriji Republike Srbije;
 • Aktivno učešće u aktivnostima koje imaju za cilj umanjenje klimatskih promena;
 • Učešće u harmonizaciji svih propisa iz oblasti organske proizvodnje, ruralnog razvoja, zaštite životne sredine i održivog razvoja sa propisima EU;
 • Aktivno učešće u pregovaračkom postupku Republike Srbije za pristupanje Evropskoj Uniji u pregovaračkim grupama 11 i 27;
 • Podrška obezbeđenju potrebnih inputa za obavljanje organske proizvodnje;
 • Razvoj domaćeg tržišta;
 • Podrška razvoja organske proizvodnje kao sastavnom delu nacionalne. politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Republike Srbije, na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Povećanje izvoza;
 • Podrška udruživanju;
 • Uspostavljanje operativnog sistema kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u skladu sa propisima EU.

Izvori: Poljoprivrednik, Serbia Organica