Naslovna Zdrava Hrana Donet Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla

Donet Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla

Ovaj pravilnik donet je od strane ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i njime se bliže propisuju uslovi za stavljanje u promet malih količina hrane.

626
0
Foto:Pixabay

Od 1. marta počinje primena pravilnika o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, kojim će poljoprivrednim gazdinstvima biti omogućeno da legalno prerađuju primarne biljne proizvode i time, kroz dodatu vrednost, obezbede prihode.

Ovaj pravilnik donet je od strane ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i njime se bliže propisuju uslovi za stavljanje u promet malih količina hrane, koje se količine hrane smatraju malim količinama, vrsta hrane, mesto, odnosno područje na kome male količine hrane mogu da se stave u promet, obrazac potvrde i sadržinu evidencije.

Propisuju se i isključenja, prilagođavanja ili odstupanja od zahteva o higijeni hrane koja se odnose na objekte: u kojima se proizvode male količine hrane; u kojima se primenjuju tradicionalne metode u određenim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane; u kojima se posluje hranom sa tradicionalnim karakteristikama, kao i u objektima koji se nalaze u područjima u kojima postoje posebna geografska ograničenja.

Kako se navodi u pravilniku, poljoprivrednici koji proizvode hranu moraju u objektima da imaju prostor i uslove higijene koji moraju da odgovaraju količini i vrsti proizvoda, kao i načinu organizovanja i obavljanja delatnosti.

Proizvod koji se stavlja u promet mora biti u čistoj posudi, odnosno u materijalu za omotavanje i pakovanje koji je predviđen za određeni prehrambeni proizvod, navodi se u ovom Pravilniku.

Neupakovana hrana pakuje se na mestu prodaje u čistu ambalažu u prisustvu, odnosno na zahtev krajnjeg potrošača ili je upakovana za direktnu prodaju.

Takođe treba da koristi prevozno sredstvo i opremu za isporuku hrane tako da se obezbede uslovi za zaštitu higijene hrane, bezbednosti i kvaliteta hrane. Ko god se bavi proizvodnjom hrane mora istu koju stavlja u promet da deklariše u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane i ovim pravilnikom.

Detalje iz Pravilnika može se pročitati OVDE.