Naslovna Reč Struke Kafa kod Agrosave Ako ste primetili grinje u paprici – reagujte odmah

Ako ste primetili grinje u paprici – reagujte odmah

2045
0
acramite za grinje u paprici

Grinje u paprici, kao i u drugom povrću i voću, vrlo su opasne za biljku i nanose velike štete prinosima. Najčešće su prisutni obični paučinar i crvena voćna grinja.

Obični paučinar je sigurno jedna od najštetnijih grinja u voću i povrću. On živi na naličju lista i hrani se sokovima biljaka. Njegovo prisutstvo se poznaje po tačkastim flekama na listu u početnim fazama napada na biljku, a kako se brojnost grinja i napad uvećava, čitav list žuti i suši se. Sve to u krajnjem dovodi do skraćenja vegetacije, zaostajanja u porastu i formiranja sitnijih plodova, odnosno do značajnih smanjenja u prinosu.

Zato je vrlo opasno zanemariti grinje u paprici, naročito ako se paprika nalazi u fazi cvetanja i formiranja plodova. Svako odlaganje primene odgovarajućeg preparata vodi do propadanja biljaka.

Dipl. inž. Milana Janićijević, stručnjak za povrtarstvo, ima rešenje za ovaj problem. U pitanju je preparat Acramite. To je kontaktni akaricid koji uspešno suzbija štetne grinje u paprici, ali i u jabuci, malini, jagodi.

Primenjuje se u količini 0,25 l/ha. Ako radite leđnom prskalicom, količina je 2,5 ml na 10l vode na 100 m2. Pošto se grinje u povrću nalaze na naličju lista, potrebno je što bolje okupati biljku sa svih strana.

Acramite ima brzo dejstvo na sve razvojne stadijume običnog paučinara, a kod crvenog voćnog pauka ne deluje na stadijum jaja. Zbog toga se preporučuje upotreba preparata Amon nakon 7-10 dana, kojim suzbijamo sve pokretne forme grinja koje su se izlegle iz jajeta nakon primene preparata Acramite.

Ukoliko imate papriku pred berbu, treba da znate da je prednost preparata Acramite karenca od 1 dana za papriku, jagodu i malinu. To znači da samo jedan dan posle prskanja plodovi mogu da se beru i koriste u ishrani.

Pregledajte vaše biljke i ukoliko uočite grinje u paprici, delujete odmah sa preparatom Acramite.