Naslovna Vesti Iz budžeta Kragujevca 26,5 miliona dinara za subvencije u poljoprivredi

Iz budžeta Kragujevca 26,5 miliona dinara za subvencije u poljoprivredi

Za dotacije nevladinim organizacijama, (poljoprivrednim udruženjima) planirano je 1.000.000,00 dinara a za naknadu štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda predviđen je iznos od 500.000,00 dinara.

276
0
Foto: Pixabay

Gradsko veće grada Kragujevca usvojilo je Program o rasporedu subvencija za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije ovog grada u 2020. godini i to u izvozu od 26,5 miliona dinara, prenosi se na zvaničnom sajtu.

Usvojenim programom opredeljeno je 2.500.000,00 dinara za regres za reproduktivni materijal (prvo veštačko osemenjavanje), 1.000.000,00 dinara za podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, zatim 1.500.000,00 dinara za nabavku nove opreme za pčelarstvo i 8.500.000,00 dinara za nabavku nove priključne mehanizacije.

Subvencije i za nabavku mašina

Subvencije za poljoprivredu predviđene su i za osiguranje useva, plodova i životinja u iznosu od 3.500.000,00 dinara, nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u iznosu od 3.000.000,00 dinara, podizanje i opremanje plastenika i nabavka opreme za navodnjavanje u iznosu od 1.000.000,00 dinara kao i za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite u iznosu od 4.000.000,00 dinara.

Za dotacije nevladinim organizacijama, (poljoprivrednim udruženjima) planirano je 1.000.000,00 dinara a za naknadu štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda predviđen je iznos od 500.000,00 dinara.