Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Kako izabrati pravi hibrid za silažu?

Kako izabrati pravi hibrid za silažu?

1003
0

Piše: Dr Nenad Vasić, direktor sektora za oplemenjivanje i umnožavanje  semena, Chemical Agrosava

Jedan od načina unapređenja proizvodnje i kvaliteta silaže je pravilan izbor hibrida za silažu i adekvatna primena agrotehničkih mera koje će omogućiti da ta proizvodnja bude ekonomična i profitabilna.

Pravi izbor su hibridi specijalne namene, prilagođeni baš za proizvodnju silaže.

Visok kvalitet silaže specijalnih hibrida dolazi usled većeg  broja listova iznad klipa kao i  smanjenog sadržaja lignina (komponenete celuloze) u biljci kukuruza, što značajno povećava svarljivost i iskorišćenje spremljenog hraniva.

Komušina na klipu je zbijena, veoma sporo otpušta vlagu iz zrna, te produžava optimalno vreme za spremanje silaže. Klip je krupan sa krupnim zrnom, mekog endosperma (brašnavo zrno) te se kao takvo lako vari od strane životinja.

Jednostavno rečeno, količina i kvalitet mesa i mleka zavise od količine i kvaliteta silaže kojom hranite stoku. Postoje značajne razlike u kukuruzu od kog se sprema silaža, tako da postoje i značajne razlike u kvalitetu silaže, što su uvideli odgajivači stoke i ozbiljno pristupili odabiru specijalnih hibrida za spremanje silaže.

LEAFYMaxAS hibridi su isključivo namenjeni za spremanje visoko kvalitetne silaže od cele biljke kukuruza. Koriste se u ishrani preživara, posebno mlečnih krava i tovnih goveda. Ovi hibridi su specijalno namenjeni za pripremu visoko kvalitetne silaže i svaki deo strukture ove biljke je prilagođen toj nameni, AS 144 S, AS 160 silaž, AS 170 silaž i AS 180 silaž.

LEAFYMaxAS hibridi kukuruza poslednjih godina se na tržištu Srbije i okolnih zemalja prepoznaju kao jedinstveno rešenje za proizvodnju silaže. Naziv lisnati (LEAFYMax) su dobili po genu koji utiče na formiranje listova (12 listova i više iznad klipa) što nije slučaj kod običnih hibrida.

IZBOROM AS SILAŽNIH HIBRIDA KUKURUZA dobija se:

  • Visok prinos silaže cele biljke.
  • Pouzdanu proizvodnju kvalitetne silaže.
  • Duži period za spremanje silaže.
  • Visoku svarljivost sirovih vlakana i skroba.
  • Mogućnost korišćenja silaže nakon veoma kratkog vremena posle košenja.
  • Mogućnost povećanja količine silaže i zamene drugih hraniva u obrocima.
  • Veću količinu i bolji kvalitet mesa i mleka.