Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Kako suzbiti korov u vinogradu

Kako suzbiti korov u vinogradu

Korov u vinogradima može se suzbiti mehanički i primenom hemijskih preparata.

1609
0
Foto: Pixabay

Proleće je period kada ima mnogo radova u vinogradu, suzbijanje korova, rezidba lastara, prihrana. Ako sve agrotehničke mere budu dobro odrađene i sam rod će biti kvalitetan i dobar. 

Kako u ovom periodu godine ima dosta padavina, tlo je vlažno i pogodno za razvijanje korova. Zato je neophodno primeniti mere mehaničkog i hemijskog suzbijanja korova.

Mehaničko suzbijanje korova

Jedno je sigurno, korov je veliki konkurent vinovoj lozi kada su u pitanju mineralne materije i potrošnja voda iz zemlje. Nakon prolećnih kiša zemljište u vinogradu se sabija i na površini se formira pokorica. Sa toplim danima na pokorici se pojavljuje korov. 

Zajedno, pokorica i korov značajno smanjuju vlažnost zemljišta, što nije dobro za kvalitetan razvoj vinove loze. Pokorica se može suzbiti samo okopavanjem, dok se kod korova mogu koristiti i hemijski preparati.

Okopavanje vinograda može se raditi ručno i mašinski. Kako mašine ne mogu prići do čokota, neophodno je da radnici, motikama, uklone korov i pokoricu. Tako se obrađuje sloj zemljišta dubine 5 do 10 cm.

Suzbijanje korova preparatima

Korov u vinogradu može se uništavati i prskanjem herbicidima.

“Postoje određena ograničenja kada je u pitanju primena herbicida u vinogradu kao što su ograničen broj aktivnih materija koje mogu da se koriste u vinogradu i postoje rizici koji se odnose na rezistentnost korova na ove preparate. Često se dešava da uklanjajući osetljive jednogodišnje vrste može doći do širenja višegodišnjih vrsta. Pored toga, učestala primena herbicida istog mehanizma delovanja može da dovede do razvoja rezistentnosti kod korova i samim tim da se povećaju troškovi proizvodnje i zato je važno kombinovati hemijske i nehemijske mere” objašnjava savetodavac PSSS-a Zvezdana Jovanović.

Kako kaže naša sagovornica, kod primene herbicida u zasadu vinove loze mora se voditi računa da ne dođe do zanošenja kapi da bi se izbegla fitotoksičnost i zato se preporučuje primena herbicida prskalicama sa nižim pritiskom koje formiraju kapljice većeg prečnika i upotreba dizni sa lepezastim mlazom.

“Herbicidi koji se koriste u zasadu vinove loze se mogu podeliti u nekoliko kategorija: zemljišni koje biljke značajno usvajaju, kontaktni sistemični koji nisu aktivni preko zemljišta i kontaktni sistemični koji su donekle aktivni preko zemljišta” rekla je Zvezdana Jovanović.

Preporuka stručnjaka je da prilikom suzbijanja korova kombinovati zemljišne i kontaktne herbicide, ali redovno okopavati vinograde, gajiti pokrovne useve.