Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Kiša ne staje! To je velika opasnost za malinu!

Kiša ne staje! To je velika opasnost za malinu!

678
0

Na području Srbije zasadi malina se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, nadmorske visine i ekspozicije terena nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do pojave prvih cvetnih pupoljaka (BBCH 19 -57). Najavljene višednevne padavine od srede mogu da stvore povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Zamir® – fungicid za uspešnu zaštitu lista i klasa strnih žita

Ova gljiva je najznačajniji patogen maline u našoj zemlji i može prouzrokovati sušenje lastara.

U cilju zaštite od ovog patogena, pre najavljenih padavina, PIS preporučuje primena nekog od fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Captan, Merpan, Metod 48 SC) u koncentraciji 0,25%.

Privodi se kraju prolećna setva, ali muke srpskih poljoprivrednika ostaju!

U pojedinim zasadima maline su na naličju listova uočene jedinke lisnih vaši (Aphididae). Preporučuje se pregled biljaka na prisustvo vaši i po potvrdi njihovog prisustva, primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin (Karate zeon, Kozak) u dozi 0,2 – 0,3 l//ha.

Tokom cvetanja nije dozvoljena primena insekticida!

U zasadima na višim nadmorskim visinama, gde su maline još uvek u fazama razvoja listova i gde do sada nije sprovedena hemijska zaštita od eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis), preporuka je primena akaricida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentaciji 0,1% uz dodatak mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 1%.

Izvor: PIS